Wolf & mens


Altijd al had de mens een duale relatie met de wolf. Onze voorouders domesticeerden wolven tot tamme huisdieren waaruit later alle hondenrassen zouden evolueren, maar evengoed hebben we de wolf eeuwenlang achterna gezeten en brutaal vervolgd omdat we hem zagen als concurrent of als de verpersoonlijking van het kwaad. Naarmate de bevolking groeide, er steeds minder wild was en er steeds meer huisvee werd gehouden, groeide de spanning tussen mens en wolf…

Copyright © 2012 Landschap VZW - Site by Bart Heirweg