Nieuws

Sinds begin 2018 plots meerdere wolven naar België kwamen, is de hoeveelheid wolvennieuws exponentieel toegenomen. Voor Landschap vzw, de vereniging achter de campagne Welkom Wolf, was dit het signaal om een aparte Facebookpagina te wijden aan het Belgische en Europese wolvennieuws. Voortaan vind je de belangrijkste nieuwsupdates nog steeds op deze pagina, maar je vindt nog veel meer nieuws en persknipsels op onze Facebookpagina Welkom Wolf.

 
13-12-2021
 
Niet één wolf in de provincie Antwerpen, maar TWEE!
 
Wolf Klaas(je) in Kalmthout - foto: Glenn Vermeersch
 
Vorige week raakte al bekend dat een zwervende wolf vanuit Nederland de grens is overgestoken en minstens tijdelijk zijn intrek heeft genomen in het Grenspark Kalmthoutse Heide en de omliggende Vlaamse en Nederlandse natuurgebieden. Die wolf verscheen al op 10 november op de radar van Welkom Wolf toen die nog in de Ooijpolder bij Nijmegen liep. We konden het dier een maand lang volgen: vanuit de regio Nijmegen trok hij of zij helemaal doorheen Noord-Brabant tot aan het Schelde-Rijnkanaal op de grens met Zeeland. Uiteindelijk kwam de wolf de grens over en belandde in Kalmthout, Essen en omgeving. We gaan ervan uit dat deze wolf daar nog steeds aanwezig is. Vanochtend werd nog schade gemeld aan de Nederlandse kant van de grens. Het is voorlopig onduidelijk of het om een mannetje of een vrouwtje gaat.
 
Ondertussen staat ook vast dat vorige week nog een tweede wolf door de provincie Antwerpen is getrokken. Welkom Wolf ontving meerdere meldingen, eerst uit Geel (8 december) en daarna uit Zandhoven en Zoersel (9 december). Uit getuigenissen, pootafdrukken en een video weten we zeker dat het om een wolf gaat, zo goed als zeker een mannetje.
 
De kans is reëel dat de tweede zwerver één van de jaarlingen uit het Limburgse roedel is, maar helemaal zeker is dat niet. We weten dat de twee mannelijke jaarlingen - welpen die geboren zijn in 2020 - nu elk ogenblik kunnen besluiten om de wijde wereld in te trekken, op zoek naar een eigen territorium en een partner. Het voorbije voorjaar en zomer hebben ze hun ouders August en Noëlla geholpen om de welpen van 2021 te voeden en te beschermen, maar hun taak als babysit zit er nu op. Het is dus mogelijk dat één van de jaarlingen vertrokken is uit Limburg en via Geel naar Zandhoven en Zoersel is gelopen. Of dat effectief het geval is, zal achteraf blijken uit een combinatie van Limburgse camerabeelden en DNA.
 
Waar de tweede zwerver zich nu bevindt, is onduidelijk. Hij kan al het land uit zijn, maar hij zou ook nog in de provincie Antwerpen kunnen ronddolen. De voorbije week werd ook schade gemeld uit Schilde en Brecht; het is mogelijk - maar nog lang niet zeker - dat het hier om wolvenschade gaat, en al helemaal niet duidelijk welke van de twee wolven dan wel verantwoordelijk zou zijn. De tweede keer waren namelijk beide wolven op loopafstand van de schadeplek; een wolf kan tot 50 km in één nacht afleggen. Het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek kwam telkens ter plaatse om DNA-stalen te nemen en zal hierover ongetwijfeld ten gepaste tijde communiceren in zijn periodieke bulletins.
 
Welkom Wolf roept alle kleinveehouders in de hele provincie Antwerpen op om extra alert te zijn en hun dieren extra te beschermen met schrikdraad of ze 's nachts op stal te zetten. Pijnlijk detail is wel dat in het grootste deel van de provincie Antwerpen - in tegenstelling tot Limburg - nog geen subsidies beschikbaar zijn voor preventieve maatregelen zoals wolf-proof schrikdraadomheiningen.
 
De Vlaamse overheid stelt die subsidies pas beschikbaar als een wolf ergens minstens 6 maanden gevestigd is en als territoriaal kan worden beschouwd. Nochtans kunnen zwervende wolven ook veel schade aanrichten. Ze kennen het gebied niet waar ze doorheen trekken en kiezen vaak voor een snelle hap langs de route; niet zelden is dat een onbeschermd schaap. De komende jaren zullen steeds vaker zwervende wolven door Vlaanderen trekken, zeker door de provincies Antwerpen en Limburg.
 
Welkom Wolf roept iedereen op om waarnemingen van wolven of vermoedelijke wolven te melden via 0495-32 53 30 of wolven@landschapvzw.be. Alle info over wolven en wolfwerende maatregelen om vee te beschermen vind je op www.welkomwolf.be
 
 
15-06-2021
 
De wolf van Kalmthout en Zeeland kwam uit Noordrijn-Westfalen
 

De zwervnde Duitse wolf GW2089m

 
In de kwartaalrapportage van het Nederlandse BIJ12 staat te lezen waar 'de wolf van Kalmthout en Zeeland' vandaan kwam.
 
Op 12 april 2021 ontving Welkom Wolf drie verschillende meldingen van een wolf in Hoevenen, Stabroek en Kapellen, die richting Kalmthout liep. Dat was nadat er van 3 tot 6 april ook al zichtwaarnemingen en een aanval op geiten waren gemeld in het vennengebied ten noorden van Turnhout; daar werden haren, wolvensporen én een wolvendrol gevonden door Welkom Wolf, terwijl INBO (Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek) en ANB (Agentschap voor Natuur en Bos) DNA-stalen namen op dode geiten.
 
Tussen 14 en 17 april werden vervolgens drie keer dode schapen aangetroffen op de Kalmthoutse Heide. Op 20 april ontving Welkom Wolf een zichtwaarneming uit de zone tussen het Groot en het Klein Schietveld in Brasschaat.
 
Op 25 april verscheen dezelfde wolf plots in Dinteloord in het Nederlandse West-Brabant. Hij - het blijkt een jong mannetje te zijn - stak vervolgens het Schelde-Rijnkanaal over en maakte op 26 en 27 april een rondje op Sint Philipsland en Tholen in Zeeland, waar hij zich onder meer liet filmen bij het karkas van een wisentkoe in het natuurgebied Slikken van de Heen. Daarmee werd hij de eerste wolf in Zeeland sinds eeuwen. Al snel hield de wolf het echter weer voor bekeken in Zeeland; zwemmend over het Schelde-Rijnkanaal keerde hij terug naar West-Brabant.
 
Via Lepelstraat, een dorp in de gemeente Bergen op Zoom, liep de wolf op 28 april terug richting Kalmthout om daar vanaf 2 mei opnieuw schade aan te richten aan kleinvee. In die dagen pakte hij eveneens een ree op de Kalmthoutse Heide en liet zich filmen bij zijn prooi door een wildcamera van ANB. Na 5 mei werd het stil en verdween het dier van de radar.
 
In samenwerking met het INBO, het Duitse Senckenberg Instituut en het CE Wolf consortium heeft BIJ12 nu de DNA-analyse klaar: de wolf van Kalmthout en Zeeland luistert naar de wetenschappelijke naam GW2089m (GW staat voor Gray Wolf, de 'm' staat voor 'male') en is afkomstig uit de Schermbeckroedel in Noordrijn-Westfalen (Duitsland). Het is een jong dier, zoals dat van een zwerver kan verwacht worden. Dat staat te lezen in de kwartaalrapportage die zopas werd gepubliceerd.
 
 
Waar het dier nu is, is niet zeker, maar we twijfelen er niet aan dat DNA-onderzoek later nog uitsluitsel zal geven over het vervolg van zijn zwerftocht.
 
 
29-04-2021
 
Maxima is de koningin van de Hoge Venen
 

Akéla en Maxima samen in beeld

 
De wolvin die maanden geleden haar intrek nam bij de reeds gevestigde wolf Akéla op de Hoge Venen, is nu lang genoeg aanwezig om zelf als gevestigd te worden beschouwd. Van de Waalse onderzoekers kreeg ze de naam Maxima. In Wallonië willen ze het nog niet met zoveel woorden gezegd hebben, maar de logica is dat hier welpen van komen. Een wolf en een wolvin die samen optrekken in het paarseizoen (februari), die krijgen 63 dagen later - dat is NU - een nest welpen, zo eenvoudig is dat doorgaans. In de Hoge Venen kan daar hooguit een paar weken vertraging op zitten, omdat het klimaat er bikkelhard is en de lente er nu nog moet beginnen. En natuurlijk kan er altijd iets misgaan, maar die kans is klein.
 
 
26-12-2020
 
Eindelijk een wolvenpaar in de Hoge Venen
 
Wolf Akéla - Roger Herman
 
Vandaag raakte bekend dat wolf Akéla, de Duitse wolf die al sinds juni 2018 alleen leeft in de Hoge Venen, eindelijk een partner heeft. Een wildcamera heeft Akéla samen met een andere wolf gefotografeerd; als hij die gedoogt in zijn territorium, dan is dat automatisch een vrouwtje. Bovendien is ze zichtbaar kleiner.
 
De Waalse collega's zijn nog heel voorzichtig met voorspellingen over een koppeltje, maar voorbeelden uit Vlaanderen en Nederland hebben al geleerd dat de rest van het verhaal voorspelbaar is: als beide dieren in goede gezondheid blijven tot het voorjaar, mogen we tussen tussen half april en half mei welpen verwachten in de Hoge Venen. De eerste wolvenwelpen in Wallonië in tweehonderd jaar!
 
 
21-12-2020
 
Franse wolf nu officieel gevestigd in Noord-Brabant
 
Europese wolf - foto: Rudmer Zwerver
 
Inmiddels is duidelijk dat de alpenwolf in Heeze-Leende bij Eindhoven - op maar een zucht van Belgisch en Nederlands Limburg - een blijvertje is. De wolf vestigde zich in het voorjaar van 2020 in de ruime regio rondom de Strabrechtse heide na omzwervingen door de Nederlandse provincies Limburg en Noord-Brabant en een passage langs Retie (21 maart) en Mol (22 maart) in Vlaanderen. Deze wolf leeft zeer discreet maar af en toe haalt hij verrassend uit: behalve schapen pakte hij ook al kalveren van Schotse hooglandruneren, weliswaar kalveren die gescheiden waren van de moederdieren. Voor een wolf is zoiets een buitenkans.
 
 
02-11-2020
 
Nieuwe beelden van Europese Lynx in de Semoisvallei
 
Lynx in de Semoisvallei - foto: Billy Herman
 
"De lynx van den ALDI", zo zou je het nieuwe beeld kunnen omschrijven dat Billy Herman, CEO van Starling natuurreizen en vrijwilliger bij Landschap vzw, kon maken van een lynx in de Semoisvallei.
 
Sinds Réseau Loup en Welkom Wolf, meldpunten voor grote predatoren, in augustus beelden vrijgaven van een lynx in de Semoisvallei – de eerste in België – zijn natuurliefhebbers extra alert wanneer ze gaan wandelen in Wallonië. De voorbije maanden ontving het meldpunt welkomlynx.be verschillende interessante zichtwaarnemingen door vakantiegangers in de Ardennen.
 
Toen Billy Herman, reisorganisator en gepassioneerd wildlifespotter zijn wildcamera's in de Semoisvallei controleerde, vond hij tussen de duizenden beelden van wasberen, edelherten, vossen, wilde zwijnen en ander wild zowaar ook enkele beelden van een Europese lynx, gefotografeerd op 2 november. De camera's hingen natuurlijk niet zomaar in de Semoisvallei, maar waren daar geplaatst in de hoop meer te weten te komen over het territorium van de lynx die in augustus al in beeld werd gebracht door Maarten Cuvelier. Leeft het dier daar helemaal alleen, of zouden er meerdere dieren in de Semoisvallei aanwezig zijn?
 
Om dat uit te zoeken, werden zeer bescheiden middelen ingezet: enkele wildcamera's 'state of the art', en daarnaast een set uit de promofolder van ALDI. Het grappige is dat uitgerekend één van de camera's van ALDI uiteindelijk de klus klaarde.
 
Onmiddellijk werd contact gezocht met Réseau Loup, het Waals meldpunt voor grote predatoren. Bleek dat ook Réseau Loup intussen nieuwe beelden van de lynx had ontvangen, uit de maand oktober. De beelden van Réseau Loup zijn nog duidelijker dan die van Landschap vzw, want gemaakt in daglicht en met een echt fototoestel, dus niet met een onbemande wildcamera. Uit een vergelijking van de beelden van Réseau Loup enerzijds en die van Billy Herman / Welkom Lynx anderzijds, blijkt duidelijk dat het om hetzelfde dier gaat.
 
Ook de medewerkers van INBO hebben zich over de beelden gebogen en bevestigen de match tussen de beelden van oktober en die van november. Europese lynxen hebben een uniek vlekkenpatroon waardoor ze individueel herkenbaar zijn als je ze vanuit de juiste hoek weet te fotograferen. Of er ook een match is met de lynx die in augustus werd ‘geflitst,’ kan niet worden afgeleid uit de beelden.
 
Met 100% zekere waarnemingen uit februari, augustus, oktober en november 2020 wordt één ding alvast duidelijk: de lynx is echt wel in de Semoisvallei gevestigd, het gaat hier niet om toevallige passanten. Voorlopig is er geen bewijs dat er meer dan één dier aanwezig zou zijn, maar deze ene lynx heeft alvast zijn 'vingerafdrukken' prijsgegeven. De unieke tekening in de vacht wordt nu vergeleken met die van gekende lynxen uit de buurlanden. Mogelijk komen we zo meer te weten over de herkomst van de eerste Belgische lynx (of althans de eerste die zich liet strikken).
 
Veel meer informatie over de lynx vind je op www.welkomlynx.be. Ook alle waarnemingen zijn hier meer dan welkom!
 
 
15-10-2020
 
Duitse jager ziet het verschil niet tussen lynx en wild zwijn
 
Lynx in zijn habitat - foto Loulou Beavers
 
In Duitsland heeft een jager een lynx geschoten omdat hij dacht dat het een wild zwijn was. Ja, hallo? De jager is wel zo eerlijk geweest om zichzelf aan te geven bij de politie. Maar zonder jacht heb je dit soort ellende niet.
 
 
 
28-09-2020
 
Goudjakhals op Duits-Nederlandse grens
 
Goudjakhals - foto: Wild Media
 
Zes schapen die op 25 en 28 september werden gedood in het Duitse Kranenburg bij Kleef, vlakbij de Nederlandse grens ter hoogte van Nijmegen, zijn niet gedood door een wolf maar door een mannelijke goudjakhals. Dat meldt het deelstaatministerie voor Natuur, Milieu en Consumentenbescherming in Noordrijn-Westfalen. Het is al niet meer zo uitzonderlijk dat een Europese goudjakhals wordt gespot in Duitsland. Als deze goudjakhals de grens oversteekt, wordt hij de vierde jakhals in Nederland, na eerdere vaststellingen in 2016 en 2017 op de Veluwe en in 2019 in de provincie Drenthe.

Kranenburg ligt op een steenworp van Nederlands Noord-Limburg en pal op de route die wolven Naya, Roger en Noëlla gebruikten om vanuit Duitsland Nederland binnen te komen en vervolgens door te lopen tot Belgisch Limburg. Met een goudjakhals op die plaats wordt de komst van de soort naar Vlaanderen plots ook wel heel erg tastbaar.

Bij Welkom Wolf zijn we er klaar voor. Toen we tien jaar geleden de komst van de wolf naar Vlaanderen voorspelden, registreerden we meteen ook de website www.welkomjakhals.be, want de komst van deze mini-wolf stond net als die van de wolf in de sterren geschreven.

Er is echter één belangrijk verschil: de wolf is een terugkomer - die leefde hier millennia lang tot we hem uitroeiden - maar de goudjakhals niet. De goudjakhals is een nieuwkomer die nooit eerder in ons deel van Europa voorkwam. Toch is hij geen invasieve exoot. De goudjakhals is een Europese predator die timmert aan de weg en die langzaam maar zeker zijn natuurlijk verspreidingsgebied verruimt.

Hij komt voor in Zuidoost-Europa en grote delen van Azië, van de Balkan tot Thailand en van het Midden-Oosten tot aan Oostenrijk. Hij is bijvoorbeeld goed ingeburgerd in landen als Bulgarije, Roemenië, Hongarije en Slovenië. De laatste jaren breidt de goudjakhals zich in Europa uit in noordelijke en westelijke richting. De eerste voortplanting in Oostenrijk en Italië is al een feit en zwervende dieren zijn aangetroffen in Zwitserland en Frankrijk, in veel landen in Noordoost-Europa, in Duitsland en zelfs in Denemarken en Nederland.

Zoals dat eerder al voor de wolf het geval was, blijven België en Luxemburg over als laatste landen in Europa die nog geen goudjakhalzen op bezoek kregen. Maar dat is slechts een kwestie van tijd.

De goudjakhals is in Europa beschermd door de Conventie van Bern en door de Habitatrichtlijn. Als een goudjakhals ons bereikt, is hij hier meteen beschermd.

 
23-09-2020
 
Wolf Bily doodgeschoten in de Franse Vogezen
 
Wolf Billy in Berlaar - foto: Pieter-Jan D'Hondt
 
Eens te meer droevig nieuws van het wolvenfront. Samen met Gert-Jan Buijs van het Brabants Dagblad en ​medewerkers van ​het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) heeft Welkom Wolf ontdekt dat wolf Billy, de Duitse zwerver ​die in juni het Pallieterland en de Turnhoutse Kempen op stelten zette​​, is doodgeschoten in de Franse Vogezen in de nacht van 22 op 23 september.

Wolf Billy werd geboren in het Herzlake-roedel in Niedersaksen, een veertigtal kilometer verwijderd van de Nederlandse provincie ​Drenthe. Van februari tot begin april van dit jaar was GW1554m - zo heet Billy officieel - actief in de regio van Bremen, Brake en Oldenburg, in het stroomgebied van de Weser. Daarna zakte hij af naar de Nederlandse Achterhoek. Van daar ging het richting de Betuwe. Twee weken later dook GW1554m op in de omgeving van ​Heusden en Den Bosch​, in Noord-Brabant. ​Daar richtte de wolf een ware slachting aan onder de plaatselijke schapen. In twee weken tijd vielen er vijfenzestig dode dieren te betreuren. Natuurlijk heeft de wolf die niet allemaal opgegeten. Het fenomeen waarbij wolven soms meer dieren doden dan ze onmiddellijk op kunnen, heet ​'surplus killing​'​. Naar aanleiding van de voortdurende aanvallen op schapen adviseerden de Zoogdiervereniging en de provincie alle veehouders in het gebied om hun dieren tijdelijk op te hokken of achter een degelijk schrikdraadraster te plaatsen. Dat moest de wolf letterlijk zonder voedsel zetten, zodat hij snel andere oorden zou gaan opzoeken. De aanpak werkte. Zodra de landbouwdieren niet meer bereikbaar waren, droop de wolf af. Op 1 juni werd hij ’s ochtends nog heel even gezien en gefotografeerd in het natuurgebied De Moerputten, bij Den Bosch, maar daarna verdween hij van de Nederlandse radar.

Ondertussen brandde op het secretariaat van Landschap vzw ​- de natuurvereniging achter de campagne Welkom Wolf - ​al een tijdje het oranje knipperlicht. De stoutmoedige wolf kon nu elk moment de grens oversteken. Op 3 juni werd hij ​inderdaad gespot bij de oversteek van de E34 in Oud-Turnhout​. Vanaf 6 juni zette hij de streek van Duffel, Lier, Berlaar en Grobbendonk op z'n kop. Daar pakte hij voor een eerst een koe, weliswaar een doodziek dier. Op 19 juni ruilde Billy het Pallieterland voor het Turnhouts Vennengebied. Bij het oversteken van de ring rond Turnhout werd hij het slachtoffer van een spectaculair ongeval, maar als bij wonder hield hij daar niets aan over. Na enkele dagen in ​het ​noorden van Turnhout trok Billy naar Retie, waar hij zich op​ 27 juni vergreep aan een ​kreupel kalf.

Vervolgens werd het even stil, maar op ​7 juli dook Billy plots op in de Voerstreek. Daar liet hij zich nog één keer fotograferen alvorens de Lage Landen vaarwel te zeggen. Tumult aan de andere kant van de Duitse grens toen Billy zich vervolgens tot eind juli nestelde in de Duitse Eifel. In zijn typische eigen stijl pakte hij ​daar 18 schapen en ​2 ​vaarzen. De Duitsers zijn dan ook opgelucht als eind juli de aanvallen plots stoppen.

Een paar weken later, vanaf 11 augustus, kregen plots de Franse Vogezen te maken met een wel héél stoutmoedige wolf. Er is nog geen hard DNA-bewijs dat het ook hier o​m Billy gaat, maar wie Billy gevolgd heeft in Nederland​, België ​en Duitsland ​herkent toch een stijl die zeldzaam is bij wolven. Tussen 11 augustus en 23 september liet ​Billy ​in Frankrijk ​​20 dode schapen en ​15 vaarzen noteren.
 
Frankrijk is wellicht het slechts denkbare land in West-Europa om zoiets te doen. De ​schietgrage ​Fransen hebben immers al sinds 813 een korps van vrijwilligers, de Louveterie, dat destijds door Karel de Grote in het leven is geroepen om 'schadelijke dieren' uit te roeien, en dat sindsdien nog altijd bestaat. Een lieutenant de Louveterie ​​kreeg de eer om - weliswaar met toestemming van de lokale overheid - wolf Billy om te leggen in de nacht van 22 op 23 september. Dat gebeurde in de gemeente Val d'Ajol. De prefecturen van de Vogezen en de Haute-Saône haastten zich om te melden ​"dat het om een vergund afschot ging van een atypische wolf"​.​ In Frankrijk worden beslissingen over afschot van wolven - nochtans een Europees beschermde soort - met graagte overgelaten aan de lokale prefecten, die niet zelden zwichten voor de druk van landbouw en jagerij.​ De nationale regering in Parijs wast intussen haar handen in onschuld.
 
Uiteraard wil iedereen in Duitsland, Nederland en Vlaanderen ​nu ​graag 100% zekerheid dat het om wolf Billy gaat. Daarom heeft het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) een DNA-staal gevraagd aan de Franse collega's. Definitief uitsluitsel kan nog wel even op zich laten wachten, maar wie 'dossier Billy' op de voet gevolgd heeft, denkt nu al de uitkomst van het wetenschappelijk onderzoek te kennen. Er is immers méér dan DNA, er zijn ook foto's én vooral de modus operandi die aan Billy doen denken.
 
​​Ongetwijfeld de mooiste foto van Billy werd gemaakt door de Vlaamse natuurfotograaf Pieter-Jan D'Hondt op een avond in Berlaar, tijdens het blauwe uurtje. Die foto prijkt op de cover van 'In het spoor van de wolf', het nieuwe wolvenboek van Welkom Wolf, zie www.wolvenboek.be. In het boek is een volledig hoofdstuk gewijd aan de stoutmoedige avonturen van wolf Billy; zie het als een laatste eerbetoon aan een wolf die inderdaad atypisch was. Of die daarvoor zonodig moest sterven, is een heel andere zaak.
 
Tenslotte heeft Billy nooit de kans gekregen om zich ergens te vestigen en​ ​over te schakelen​ op wild als prooi, wat wolven doorgaans snel doen ​als ze eenmaal een vaste stek hebben gevonden. Ook in zijn jeugd, binnen het ouderlijk territorium, had Billy nooit voor problemen gezorgd, al hadden zijn ouders wél een reputatie... Het is maar tijdens zijn trektocht, op zoek naar een eigen leefgebied, dat hij zo driest tekeer ging en huishield onder schapen en vaarzen.​ Het is hem niet gegund geweest om ergens de rust te vinden die zwervende wolven zoeken.​
 
 
27-04-2020
 
Wolf loopt van Hannover naar Luxemburg via Nederland en België
 

Zwervende wolf in Wiekevorst - foto: Patrick Neefs

 
In de gemeente Niederanven in het Groothertogdom Luxemburg is op een prooi DNA aangetroffen van een mannelijke wolf die afkomstig is uit het Rodewalder roedel ten noorden van Hannover in de Duitse deelstaat Niedersachsen. Kenners denken dat het om een twee jaar oud mannetje gaat dat vorig seizoen nog een belangrijke rol speelde als babysit voor de welpen van 2019. Eénmaal die taak volbracht, gaan jongvolwassen wolven zwerven, op zoek naar een eigen leefgebied en een eigen partner. Niederanven in Luxemburg is in vogelvlucht 450 kilometer verwijderd van Rodewald in Niedersachsen. De vraag is nu of de wolf in Luxemburg blijft, of verder trekt naar bijvoorbeeld de Belgische Ardennen of Frankrijk.
 
UPDATE: wat blijkt inmiddels? Deze wolf is de wolf die in maart 2020 via de Betuwe in Nederland naar Vlaanderen liep, waar hij zich op 31 maart in de vroege ochtend liet filmen in een betoncentrale in Herentals en een paar uur later liet fotograferen op straat in Wiekevorst (Heist-op-den-Berg). Tussen de twee fotoshoots door stak de wolf als eerste wolf in de geschiedenis het Albertkanaal over. Dat deed hij niet al zwemmend - zwemmen zou zelfmoord betekenen in deze betonnen verdrinkbak - maar via een brug. Vervolgens doorkruiste deze wolf de rest van België - onder meer ook de Ardennen - richting het Groothertogdom Luxemburg zonder nog één keer gespot te worden. Kortom, deze wolf heeft veel méér dan 450 kilometer gelopen tussen Rodewald en Niederanven, want hij maakte een ommetje via Midden- en Zuid-Nederland, Vlaanderen en Wallonië. Inmiddels zou hij zich alweer ver in Duitsland bevinden.
 
 
26-04-2020
 
Wolf Gustav loopt 10.000 kilometer door Duitsland en Polen in één jaar
 
De zwerftocht van wolf Gustav
 
Terwijl er nog steeds mensen zijn die maar niet willen geloven dat wolven tot enorme verplaatsingen in staat zijn, bewijst wetenschappelijk onderzoek met zendergegevens dat een Duitse wolf in één jaar tijd meer dan 10.000 kilometer heeft afgelegd.
Een wolf met halsbandzender, genaamd Gustav, heeft tussen maart 2019 en begin april 2020 meer dan 10.000 kilometer afgelegd in Duitsland en Polen. Vanuit Dessau in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt liep de wolf naar Rostock in het noorden van Duitsland, vervolgens naar Hamburg en daarna tot in het noordwesten van Sleeswijk-Holstein. Van daaruit ging het consequent oostwaarts tot in Schwedt aan de Oder, tevens de Poolse grens. Gustav bleef er kamperen van mei 2019 tot maart 2020, om dan plots door te trekken naar Danzig aan de Poolse Oostzeekust.
 
Tijdens zijn tocht stak de wolf onder meer 27 snelwegen en honderden nationale wegen over. Hij kruiste ook belangrijke waterwegen zoals de Elbe, het Noordzee-Oostzeekanaal en de Oder.
 
Dat wolven duizenden kilometer kunnen zwerven, was al bekend, maar 10.000 kilometer in één jaar is wel een record.
 

25-04-2020

In drie maanden tijd: vier nieuwe wolven in Wallonië

 
Foto: Rudmer Zwerver
 
In Wallonië zijn in de eerste drie maanden van dit jaar al VIER NIEUWE WOLVEN ontdekt. Na de twee mannetjes van de Frans-Italiaanse lijn, één in Ebly (regio Neufchâteau) en één in Xhoffraix (regio Malmedy) - die tweede werd pas in januari ontdekt - is er nu nog een andere Frans-Italiaanse wolf vastgesteld in Bütgenbach. Dit mannetje is daarmee de derde Frans-Italiaanse wolf op Belgische bodem. Xhoffraix en Bütgenbach liggen niet zo ver van elkaar; het wordt druk aan de zuidrand van de Hoge Venen.
 
Bijna tegelijk heeft de Duitse wolf Akéla bovenop het plateau van de Hoge Venen eindelijk het gezelschap gekregen van een wolvin. Ruim anderhalf jaar, sinds juni 2018, heeft hij daar op haar gewacht. De kans is groot dat er nu een roedel in de maak is. De wolvin van de Hoge Venen is de eerste vrouwelijke wolf in Wallonië sinds bijna 200 jaar. Maar liefst zeven verschillende mannetjes gingen haar vooraf.
 
En om het helemaal compleet te maken, is er nu ook in de Naamse Ardennen, in Assesse, nog een mannetjeswolf gespot. Mogelijk gaat het om de wolf die eerder al in Havelange was opgedoken.
 
Op dit ogenblik zijn er in Wallonië minstens vier solitaire mannetjes aanwezig (in de regio's rond Ebly, Xhoffraix, Bütgenbach en Assesse) én een kersvers wolvenkoppel (bovenop de Hoge Venen). Dat zijn er dus zes in totaal.
 
Een Duitse wolf in de buurt van Mützenich (aan de Duitse grens bij Monschau) bleek in maart 2019 slechts een passant te zijn. Een andere Duitse wolf, die van 2016 tot 2018 regelmatig gespot werd in de regio rond La Roche-en-Ardenne en daar als gevestigd werd beschouwd, lijkt dan weer op mysterieuze wijze van de radar verdwenen te zijn.
 
Laten we tot slot ook niet vergeten dat er in augustus 2011 al een allereerste wolf werd gespot in Wallonië, met name in Gedinne in de Naamse Ardennen.
 
Wij tellen dus minstens negen (9!) verschillende wolven in Wallonië tot nog toe, waarvan er zes vandaag nog aanwezig zijn.
 
In Vlaanderen staat de teller inmiddels op vijf: Naya (vermoord in Hechtel-Eksel in mei 2019), Roger (doodgereden in Opoeteren in maart 2018), het koppel August & Noëlla in Noord-Limburg, en de recente zwerver-zonder-naam in Herentals & Wiekevorst. Alle Vlaamse wolven zijn via Nederland vanuit Duitsland gekomen. Van August wordt vermoed dat hij zelfs helemaal vanuit Polen is komen aanlopen. Voorlopig dus nog geen Franse wolven in Vlaanderen.
 
De kleine invasie van twee kanten tegelijk - een aanvoer uit het zuiden én een aanvoer uit het oosten - bewijst dat België nu echt goed op weg is om het wolvenkruispunt van Europa te worden. Wolven uit de Zuid-Europese populatie - noem ze maar de bergwolven - ontmoeten hier voor het eerst sinds eeuwen hun soortgenoten van de Oost-Europese populatie, zeg maar de laaglandwolven. De twee populaties zijn bijna 200 jaar gescheiden geweest van elkaar. Op een klik tussen een Franse wolf en een Duitse wolvin, of omgekeerd, is het wel nog even wachten...
 
Welkom Wolf heeft jaren geleden al voorspeld dat dit te gebeuren stond, en nu is het echt zo ver!
 

 

19-02-2020

Nu ook Frans-Italiaanse wolf in de Hoge Venen

Foto: Misjel Decleer

Vandaag raakte bekend dat op 24 januari een dood schaap is aangetroffen in Xhoffraix in de Hoge Venen, waarop DNA-stalen van een wolf werden gevonden door de universiteit van Luik. Het bijzondere is dat de wolf in kwestie tot de Frans-Italiaanse lijn behoort en dat dus kan uitgesloten worden dat het om de mannetjeswolf Akela gaat, die al sinds juni 2018 gesetteld is in een ander deel van de Hoge Venen en daar een vast territorium heeft, wachtend op een wolvin. Van Akela is geweten dat hij uit de Pools-Duitse populatie komt.

Er was al eerder een wolf van de Frans-Italiaanse lijn aanwezig in de ruime buurt van Neufchâteau in de provincie Luxemburg, een heel eind verwijderd van de Hoge Venen. Theoretisch kan het om hetzelfde dier gaan, maar erg groot is die kans niet. De wolf van Neufchâteau is immers net als Akela een gevestigde wolf, en die geven hun territorium niet zomaar op om te gaan zwerven.

Omdat het geslacht van de nieuwe wolf in Xhoffraix nog niet gekend is, is het nog te vroeg om te speculeren over koppelvorming in de Hoge Venen, maar historisch is een eventuele ontmoeting tussen Akela en de nieuwe wolf alleszins. Het is één van de eerste keren dat wolven van de zuidelijke lijn (Italiaans-Frans) contact maken met wolven van de oostelijke lijn (Pools-Duits), nadat ze eeuwenlang gescheiden hebben geleefd als gevolg van de bijna-uitroeiing door de mens. Zulke ontmoetingen zijn al bekend van andere plaatsen in Europa, onder meer Zuid-Duitsland, maar vooralsnog zijn ze zeldzaam.

Met deze unieke ontmoeting bovenop het plateau van de Hoge Venen bevestigt België zijn ambitie als toekomstig Europees wolvenkruispunt.

https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2020/02/19/is-er-een-nieuwe-wolf-in-ons-land/

 

31-12-2019

Wolvin Noëlla gefotografeerd in het territorium van wolf August

Foto: INBO en ANB

Vandaag heeft Vlaams minister Zuhal Demir de eerste foto vrijgegeven van wolvin Noëlla, rondstruinend in het territorium van wolf August. Het ziet ernaar uit dat de twee een koppel (gaan) vormen en dat de geschiedenis zich zal herhalen. Er is een nieuwe kans op een eerste wolvenroedel in Vlaanderen,

Zonder bijsturing van het beleid van het Agentschap voor Natuur en Bos is echter ook Noëlla ten dode opgeschreven. Nog steeds wordt er in het leefgebied van de wolven gejaagd alsof er nooit wat gebeurd is. De voormalige nestsite van Naya wordt nog steeds intensief bejaagd, ook al zou de militaire overheid de jachtconcessie daar inmiddels hebben ingetrokken. Buurtbewoners melden ons dat ze nog maar gisteren 4 jagers de verboden zone hebben zien binnenrijden. Een andere, zeer betrouwbare waarnemer was eerder deze week getuige van intensieve nachtelijke jachtactiviteit in diezelfde zone. Het Agentschap voor Natuur en Bos én de militaire overheid slagen er maar niet in om enige handhaving op het terrein waar te maken.

Sorry, minister en ANB, maar wolven beschermen is zoveel méér dan er leuke foto's over posten. We delen jullie vreugde, maar vragen met aandrang om nu eindelijk eens werk te maken van de bescherming van de eerste Vlaamse wolven op het terrein.

 

24-12-2019

Zwervende wolf trekt door de provincie Antwerpen

Zwervende wolf - foto: Vildaphoto
 
Landschap vzw en de medewerkers van de campagne Welkom Wolf hebben voldoende indicaties om te stellen dat er momenteel een zwervende wolf door de provincie Antwerpen trekt.
 
Vorige zaterdag ontving het Meldpunt Welkom Wolf meerdere waarnemingen, eerst uit Lichtaart (8u15) en daarna uit Lille (9u15 en 9u30) in de Antwerpse Kempen. Getuigen gaven een goede beschrijving van het uiterlijk en het gedrag van een wolf. Er werden foto's gemaakt van de pootafdrukken en een team van Landschap vzw kwam ter plaatse om de loopsporen in detail op te meten.
 
Vervolgens verdween de wolf van de radar, maar niet voor lang. Zondagochtend vond een tuinier in Zoersel één van zijn schapen dood, maar ging er van uit dat dit het werk was van een hond. Toen hij maandagochtend opnieuw een dood schaap aantrof, besloot de man Landschap vzw en het Meldpunt Welkom Wolf te verwittigen.
 
Dat zwervende wolven niet-beschermde schapen aanvallen, gebeurt wel vaker. Voor een zwerver, die het gebied waar hij doortrekt helemaal niet kent, is een schaap een gemakkelijke prooi en een snelle hap. Zodra wolven zich ergens vestigen en een eigen territorium afbakenen dat ze door en door leren kennen, schakelen ze al snel over op wilde prooien, vooral reeën, jonge everzwijnen en hazen.
 
In Zoersel kwam gisteren het Instituut voor Natuur en Bosonderzoek (INBO) ter plaatse om DNA-stalen te nemen op het dode schaap van maandagochtend. Het dier was gedood met een efficiënte halsbeet, de typische 'handtekening' van een wolf. Wetenschappers van het INBO gaan de stalen nu onderzoeken, maar vanuit Landschap vzw en Welkom Wolf durven we de resultaten al wel voorspellen. Het zou ons zwaar verbazen indien het in Zoersel géén wolf zou zijn geweest, zeker met wat we weten van het sporenonderzoek in Lichtaart en Gierle de dagen voordien.
 
Jongvolwassen wolven verlaten het ouderlijk roedel doorgaans op een leeftijd tussen 10 en 22 maanden, dus alleszins voor hun tweede verjaardag. Ze gaan dan op zoek naar een eigen leefgebied en een partner. Daarbij ondernemen ze zwerftochten door heel Europa, die hen meer dan 1.000 kilometer ver kunnen voeren, in alle windrichtingen. De kans is groot dat deze zwerver afkomstig is uit een roedel in Duitsland, en dat hij of zij via Nederland tot bij ons is gelopen.
 
Het is absoluut niet te voorspellen of de nieuwe wolf ook in Vlaanderen gaat willen blijven; het is zelfs mogelijk dat hij alweer de grens over is, terug naar Nederland, want wolven lopen tot 80 kilometer in één nacht. Het zal ook nog moeten blijken of de Antwerpse Kempen überhaupt wel geschikt zijn als leefgebied voor wolven; alleen de wolf zelf kan daar een kundig oordeel over vellen. De toekomst zal het uitwijzen.
 
Voor nu is het belangrijk dat eigenaars van schapen preventief hun dieren beschermen door ze 's nachts op te hokken of door een stroomraster te plaatsen met minimaal 4.500 Volt spanning er op. Als wordt aangetoond dat schade aan vee is aangericht door een wolf, dan wordt die schade weliswaar integraal vergoed door de Vlaamse overheid, maar schade en leed voorkomen is uiteraard nog altijd veel beter.
 
Maatregelen die schapen beschermen tegen wolven, beschermen uiteraard ook tegen aanvallen van honden. In Nederland worden nu elk jaar tientallen schapen aangevallen door wolven, maar er sterven jaarlijks 4.000 tot 13.000 schapen door aanvallen van honden. Het kan dus geen kwaad om één en ander in perspectief te plaatsen. Zodra een wolf zich ergens vestigt, is actieve preventie echt wel aan de orde. Zo ver zijn we inmiddels al in Limburg, maar voorlopig zijn er geen redenen om te denken dat de wolf in de provincie Antwerpen een blijver is.
 

Landschap vzw en Welkom Wolf roepen iedereen op om extra alert te zijn en waarnemingen van (mogelijke) wolven door te geven via het meldpunt op de website www.welkomwolf.be of via het telefoonnummer +32(0)495-32 53 30. Voor mensen zijn wolven volstrekt ongevaarlijk; ze hebben immers een enorme angst voor ons en zullen mensen juist uit de weg gaan. Zie je een wolf, probeer dan beelden te maken, en vergeet vooral niet te genieten van het unieke moment.

 
 
04-10-2019
 
Hubertus Vereniging Vlaanderen wil fondsen inzamelen om tamme wolf uit te zetten
 
Salonwolf van Hubertusvereniging
 
Niet te geloven! Nadat de jachtsector de voorbije week in een zware storm terecht kwam toen duidelijk werd dat alleen jagers-stropers achter de laffe moord op wolvin Naya kunnen zitten, schrijven de voorzitter en de directeur van Hubertus Vereniging Vlaanderen (HVV), de belangenvereniging van de jagerij, eindelijk een open brief aan alle jagers waarin ze oproepen om de gelederen uit te zuiveren en komaf te maken met alle cowboys en onwettige praktijken zoals het uitzetten van fazanten. De toon van de brief is eindelijk wat die moet zijn. De twee kopstukken roepen alle jagers zelfs op om mee te werken aan het onderzoek van de Natuurinspectie naar de verdwijning van wolvin Naya. So far so good!
 
Op het einde van de brief slagen de twee kopstukken er echter in om alle positieve aspecten van de brief in één ruk weer van tafel te vegen door te stellen dat ze "een inzamelactie willen organiseren om de introductie van een nieuwe wolf te bekostigen". Alsof dat niet illegaal is! Opnieuw suggereren ze dat de Vlaamse wolven Naya, Roger en August eerder ook al zijn uitgezet, terwijl er keihard wetenschappelijk bewijs bestaat dat elk van de drie wolven via Nederland uit Duitsland is gekomen en dat ze dus Vlaanderen bereikten door natuurlijke migratie. Helemaal pijnlijk is dat wolvin Naya in Duitsland een GPS-zender om kreeg in het kader van een onderzoek naar het gedrag van damherten, waarbij heel nadrukkelijk ook de Duitse jagerij betrokken was. Kortom, de heren van Hubertus Vereniging Vlaanderen geloven zelfs hun Duitse jachtvrienden niet!
 
Laat het duidelijk zijn: wolven uitzetten is illegaal. Zoiets doe je niet, zoiets zeg je ook niet, en al helemaal niet als voorzitter en directeur van Hubertus Vereniging Vlaanderen. Uitzetten van tamme wolven is pure faunavervalsing en brengt op geen enkele manier de wilde vrouwtjeswolf Naya terug! Of het nu over fazanten, everzwijnen of wolven gaat: het is illegaal om dieren uit te zetten en hoogst ongewenst voor de natuur! Welk signaal geef je hiermee weer aan de achterban? Dat het OK is om allerlei dieren te kweken en vervolgens het deurtje op te zetten? Dat het prima is om gekweekte dieren vanuit het buitenland aan te voeren en dan de deur van de vrachtwagen open te gooien?
 
Het feit dat men zelfs in de hoogste kringen van HVV alleen maar denkt in termen van kweken en uitzetten, bewijst nog maar eens dat de jagerij met vanalles bezig is, maar zeker niet met ecologie en natuurbeheer.
 
Nadat de voorzitter van HVV eerder deze maand al in het weekblad Dag Allemaal aankondigde dat hij niet gelooft in natuurlijke migratie van wolven doorheen Europa, is dit echt wel de druppel!


30-09-2019

ANB bevestigt: wolvin Naya is kwaadwillig gedood
 
Haar welpen werden mee gedood of stierven van honger...
 
Naya is niet meer...
 
Het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) bevestigt wat Landschap vzw en Welkom Wolf eerder al zeiden: de Limburgse wolvin Naya en haar welpen zijn omgebracht door 'professionals'. Tot die conclusie komt het ANB nadat in het onderzoek naar de dood van Naya het ene na het andere jachtmisdrijf aan het licht kwam rondom de nestsite van de wolvin en haar welpen. Er werd allerlei stroperstuig gevonden (o.a. stroppen en vleeshaken) en meerdere jagers werden op heterdaad betrapt in het gebied rondom de nestsite, waar nochtans geen jachtrechten zijn toegekend. De jagers hadden wél een jachtvergunning voor omliggend gebied en hebben die misbruikt om tot in het gebied van de nestsite door te dringen mét hun terreinwagen, schietklare geweren binnen handbereik. Zo zie je maar: zodra er controles zijn op het terrein, loopt de ene na de andere jager tegen de lamp.
 
Hoog tijd ook om de werking van het Agentschap voor Natuur en Bos eens zeer grondig in vraag te stellen. Het KAN NIET dat een publieke instelling instaat voor de bescherming van de wolven en dat een andere tak van diezelfde instelling à volonté vergunningen uitschrijft om 's nachts te jagen in het rustgebied van de wolven. Het was al anderhalf jaar geweten dat een wolvenkoppel aanwezig was en nu ook welpen had, maar ANB nam geen enkele maatregel om de jacht in te perken. SCHULDIG VERZUIM is de enige juiste term. Waarmee we echter geen afbreuk willen doen aan de inspanningen van die mensen binnen ANB die er wél alles aan gedaan hebben om dit schandelijk einde te voorkomen.
 

 

27-09-2019

Naya doodgeschoten. Limburgse jagers kondigen de wolvenmoord zélf aan.

Naya in betere tijden - foto: INBO

Volgende week zou vanuit het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) van de Vlaamse overheid de langverwachte communicatie komen over de status van het Limburgse wolvenkoppel. Vandaag nam Sil Janssen van het Natuurhulpcentrum in Opglabbeek al een voorschot op de persmededeling van ANB door te stellen dat er maar één plausibele uitleg is: jagers hebben Naya doodgeschoten. Ver zal Sil er niet naast zitten...

Wat iedereen eigenlijk al lang weet, zal volgende week ongetwijfeld bevestigd worden. De Vlaamse overheid gaat er van uit dat wolvin Naya niet meer in leven is, en dat al sinds de maand mei of juni. Mocht Naya nog in leven zijn, dan had ze zich al lang mét welpen moeten vertonen voor één van de talrijke wildcamera’s die de Vlaamse overheid in het wolventerritorium heeft opgesteld. Niet alleen Naya is dood. Nadat de moederwolf van de ene op de andere dag ‘verdween’, zijn uiteraard ook haar nog zogende welpen omgekomen van ontbering.

Wij kijken uit naar de conclusies die worden getrokken over de doodsoorzaak. Worden alle opties open gelaten, of gaat het Agentschap voor Natuur en Bos durven toegeven dat gebleken is dat één van de stakeholders in het wolvenverhaal niet zo betrouwbaar blijkt te zijn als die zich graag voordoet? En dan bedoelen we met name de jagerij.

Er kan alvast worden uitgesloten dat Naya is gestorven bij de bevalling. Het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) stelde in mei immers vast dat wolf August steeds met prooien dezelfde richting uit liep. Dat is het te verwachten gedrag als een wolvin zich tijdelijk in een heel klein gebied heeft teruggetrokken om te bevallen en haar pasgeboren welpen te zogen. Zou August wekenlang met prooien voor Naya in steeds dezelfde richting lopen als er geen welpen waren? Neen dus. Dan had Naya immers geen reden om steeds op dezelfde plaats te blijven. Uiteraard is het uitgesloten dat de welpen op die leeftijd vlees eten. Alleen de aanwezigheid van een zogende moederwolf kan het voedergedrag van kostwinner August verklaren. De piste ‘gestorven bij de bevalling’ kunnen we dus 100% uitsluiten.

Is Naya misschien verongelukt in het verkeer? Waarom zou ze? Iedereen is het erover eens dat ze hoogzwanger was – dat blijkt uit de laatste foto’s. Een hoogzwangere wolf trekt zich terug in een klein, rustig gebied zonder wegen. Als er één periode is waarin het quasi onmogelijk is dat Naya verongelukt in het verkeer, dan is het net de periode waarin ze verdwenen is. Overigens hoeft er maar een harig dier te verongelukken op een weg ergens in Limburg en het zit al in de mailbox van Welkom Wolf. De verongelukte wolf Roger lag in maart 2018 bijna sneller op de autopsietafel dan hij gestorven was. Verongelukt in het verkeer? Onmogelijk. Ze had in die periode geen reden om wegen over te steken, want liet zich voederen. En was ze toch doodgereden, hoe onwaarschijnlijk ook, dan was ze gevonden. Als de aanrijder zich al niet spontaan zou gemeld hebben.

Kan ze vergiftigd zijn? Onwaarschijnlijk, want in de periode dat ze verdween, leefde Naya van prooien die door mannetjeswolf August werden aangevoerd. Dan zou je August zo ver moeten krijgen om vergiftigd lokaas tot bij Naya te dragen zonder er zelf van te eten. Want August is tot op de dag van vandaag springlevend.

Veel opties blijven er niet over: wolvin Naya is doodgeschoten, meer dan waarschijnlijk door een jager die mét vergunning van het Agentschap voor Natuur en Bos op zak toestemming had om onbeperkt het territorium van de wolven te betreden. Want vergis je niet: in de zogenaamde ‘rustgebieden’ barst het jaarrond van de jagers die met terreinwagens tot onder de alom aanwezige hoogzitten rijden. Rustgebied waar jagers ongestoord hun ding kunnen doen, dat wel, maar rustgebied voor wolven? Verre van! Het is bekend dat de wolven zéér regelmatig gezien worden door jagers die op de loer liggen voor reeën en wilde zwijnen. Er hoeft er maar één tussen te zitten die zich niet kan bedwingen, en het is gebeurd.

Waarom wij er niet voor terugschrikken om de jagers voluit te beschuldigen, ook al weten we niet wie het exact geweest is? Heel simpel: de brievenbus en de voicemail van Welkom Wolf ontvangen met regelmaat dreigberichten van jagers die zich als zodanig bekend maken en aankondigen “dat ze het probleem van de wolf zelf wel zullen oplossen”. Eén van die voicemailberichten hebben we bezorgd aan de pers. Het laat geen ruimte voor interpretatie. De anonieme bellers - met een onmiskenbaar Limburgs accent - maken zich uitdrukkelijk bekend als jagers maar zijn te laf om hun naam te noemen. Overigens ontving Welkom Wolf ook al rouwkaartjes en ander fraais. Je hoeft er maar de jachtfora en sociale media van de jachtsector op na te slaan en je vindt honderden uitlatingen van de strekking ‘de enige goeie wolf is een dode wolf’.

Het toont nog maar eens aan dat de jagerij zich voortdurend een imago probeert aan te meten dat ze niet verdient. De jachtsector is in werkelijkheid een zootje ongeregeld, een samenraapsel van mensen van allerlei slag. De voorzitter of directeur van de Hubertus Vereniging Vlaanderen komt in net maatpak naar het wolvenoverleg met alle stakeholders, terwijl zijn achterban zich in de bossen en heidevelden van Limburg onledig houdt met de meest gore stroperstechnieken om wolven uit te schakelen… Het heeft zelfs geen zin om met de sector overleg te plegen, aangezien het bestuur zijn achterban totaal niet in de hand heeft en ook niet bereid of bij machte is om de rangen uit te zuiveren. Onlangs ontkende de nationale voorzitter van de Hubertus Vereniging Vlaanderen nog in Dag Allemaal dat wolvin Naya er een lange trektocht vanuit Duitsland heeft op zitten. Zelfs keihard wetenschappelijk bewijs – Naya droeg in die periode een halsbandzender met GPS, aangebracht door een Duitse onderzoeker toen ze 6 maand oud was – wordt staalhard genegeerd. Aan de achterban van Hubertus Vereniging Vlaanderen wordt het signaal gegeven dat dit een uitgezette wolf is. Fake news van de zuiverste soort! Ondertussen geef je wel het signaal dat dit geen echte wolf is waarvoor Europese bescherming geldt, maar een valse, ééntje waarop je vrij mag schieten. Als dan een lid van de minder slimme ondersoort de trekker overhaalt, wast de HVV haar handen in onschuld...

Wat dit alles bijzonder pijnlijk maakt, is dat het Agentschap voor Natuur en Bos – als instituut in zijn geheel – niet in staat is geweest om de laffe moord op wolvin Naya te voorkomen. Er zijn mensen bij het Agentschap voor Natuur en Bos – niet in het minst de boswachters, natuurinspecteurs en medewerkers op het terrein, maar ook mensen op kantoren in Hasselt en Brussel – die zich elk op hun manier volop hebben ingezet om de wolf een warm welkom te heten, en die alle lof verdienen. Ook het Instituut voor Natuur en Bosonderzoek (INBO) verdient een dikke pluim voor alles wat ze gerealiseerd hebben, van monitoring van de wolven met een netwerk van camera’s tot DNA-analyses op prooien en drollen van wolven.

Tegenover de gedrevenheid van al die mensen staat de logheid van het globale apparaat ANB, een veelkoppige draak die probeert alles en iedereen te vriend te houden en die niet de moed heeft gehad om keuzes te maken. De keuze om de wolven te beschermen tegen een sector waarvan iedereen weet dat die niet te controleren is. In de zogenaamde rustgebieden van de wolven is niets ondernomen om de jagerij ook maar een strobreed in de weg te leggen. Het is er business as usual: jeeps rijden af en aan, hoogzitten worden bemand, jagers zijn dag en nacht aanwezig. Het is al langer geweten dat de wolven met grote regelmaat in het vizier van jagers lopen, en nu is er blijkbaar ééntje geweest die zich niet heeft kunnen bedwingen…

Nochtans was het allemaal mooi begonnen: geen wolf ter wereld was ooit zo welkom als wolvin Naya in Limburg. Het was bijna ontroerend om te zien hoe de publieke opinie haar omarmde. Dat bleef ook zo, ook na de schaarse aanvallen op schapen in de beginperiode. Als Welkom Wolf zijn wij fier op de Limburgers en op de Vlamingen in het algemeen, dat mag wel eens gezegd worden.

Ook de politieke beleidsmakers op verschillende niveaus waren zeer correct en communiceerden consequent ‘Welkom Wolf’. Geen enkele politicus liet zich verleiden om – zoals in het buitenland gebeurt – politieke munt te slaan uit een anti-wolf-discours. We zijn alle burgemeesters en schepenen uit het wolvengebied én de Vlaamse minister bevoegd voor Natuur daar bijzonder erkentelijk voor.

Ook de Limburgse en Vlaamse pers verdienen een dikke pluim. Mede dankzij de correcte berichtgeving in alle media ontstond een breed draagvlak voor de wolf.

En toch kon iemand mét een vergunning van de Vlaamse overheid op zak uiteindelijk zomaar het wolvengebied binnenrijden, een wolf schieten en misschien zelfs mét het kadaver van Naya ongestoord weer naar buiten rijden. Officieel mag het discours dan wel ‘Welkom Wolf’ zijn, als op het terrein niets wordt ondernomen om de jachtsector aan banden te leggen, dan is dit het resultaat. Hoe gemakkelijk kan je het maken voor iemand met slechte bedoelingen? Ondank alle inspanningen van alle betrokken actoren én van een heleboel mensen binnen ANB en INBO, is de Vlaamse overheid er niet in geslaagd om haar wolven te beschermen. De dood van wolf Roger in maart 2018 kan nog uitgelegd worden als een ongeluk – ook al was die onrechtstreeks het gevolg van een gebrek aan ontsnipperingsinitiatieven – maar de dood van wolvin Naya is het resultaat van schuldig verzuim. Het verzuim om keuzes te maken en een sector aan banden te leggen die niet te vertrouwen is.

Wij zijn zeer benieuwd naar wat het Agentschap voor Natuur en Bos te vertellen heeft over de diverse jachtmisdrijven die al zijn vastgesteld naar aanleiding van het onderzoek naar de vermissing van Naya.

 
04-01-2019
 
Wolf officieel terug in Nederland
 
Exact één jaar nadat de Duitse wolvin Naya besloot om zich niet te vestigen in Nederland maar door te lopen naar Vlaanderen, is het nu ook in Nederland zo ver: na een inburgeringstraject van zes maanden zijn twee solitaire wolvinnen nu officieel 'gevestigd'. Ze leven al sinds de zomer van 2018 op de Veluwe - los van elkaar - maar nu pas zijn ze officieel ingeburgerd. Voor Vara Vroege Vogels de aanleiding voor een wolvenspecial.

Foto: Martin Steenhaut
 

26-12-2018

Tien verschillende wolven in Nederland in 2018

In de loop van 2018 hebben met zekerheid 10 verschillende wolven Nederland bezocht, meer bepaald 6 wolvinnen en 4 mannelijke wolven. Dat blijkt uit DNA-onderzoek. Hier zie je waar ze gespot zijn. Twee solitaire wolvinnen hebben zich inmiddels gesetteld op de Veluwe. Sinds de zomer van 2018 heeft de ene een territorium op de Noord-Veluwe, de andere op de Zuid-Veluwe. Drie van de tien wolven (Naya, Roger en August) zijn doorgelopen naar Belgisch Limburg, de vijf andere zijn vermoedelijk teruggekeerd naar Duitsland.

 

16-12-2018

Drafspoor van wolf in verse sneeuw op de Hoge Venen

Tijdens een gewone geleide wandeling, helemaal niet bedoeld om wolvensporen te zoeken, vond Landschap vzw op 16 december een onmiskenbaar drafspoor van een wolf in de verse sneeuw op de Hoge Venen. We konden het spoor volgen over 1,4 km. Nergens menselijke voetstappen in de buurt, superregelmatig, niet de minste afwijking van de kaarsrechte koers, zelfs geen stilstand of aarzeling, gewoon 'gaan met die banaan', heerlijk opportunistisch gebruik makend van een smal mensenpaadje. Prent achterpoot systematisch in prent voorpoot, 140 cm tussen 2 prenten aan dezelfde zijde. Het spoor kwam uit de verboden C-zone, waar we het niet gevolgd zijn, maar overduidelijk nog héél ver doorliep over hetzelfde mensenpad (dat daar uiteraard nog minder gebruikt wordt). De individuele prenten waren niet erg gedetailleerd want de wind had zijn werk al gedaan, maar geen enkele hond is in staat om zo'n regelmatig kaarsrecht spoor af te leveren over zulke grote afstand. Bovendien mogen honden hier niet eens komen. Conclusie: C2-waarneming.

Foto: Landschap vzwFoto: Landschap vzw

 

11-09-2018

Vierde wolf in België - eigenlijk als de zesde!

Bérismenil, 5 maart 2018

"Beter laat dan nooit" moet Waals minister René Collin gedacht hebben toen hij vandaag uitpakte met het nieuws dat hij DNA-bewijs heeft van de aanwezigheid van een wolf in de Hoge Ardennen in augustus en oktober 2016. Het DNA werd gevonden in oude stalen van speeksel dat werd aangetroffen op dode schapen in Samrée nabij La Roche-en-Ardenne. De wolf in kwestie was een andere dan diegene die nu in de Hoge Venen (niet te verwarren met de Hoge Ardennen!) rondloopt, zo blijkt nog uit het onderzoek, maar beide wolven zouden wel uit dezelfde Centraal-Europese populatie afkomstig zijn, waartoe ook de Duitse en Nederlandse wolven behoren.
 
 
Welkomwolf.be is absoluut niet verbaasd over deze onthulling, want ze sluit perfect aan bij wat we al wisten: er waren al aanvallen op schapen geregistreerd in de zomer van 2017 nabij Tailles en in maart 2018 in Bérismenil in dezelfde omgeving, en allemaal droegen die de handtekening van een wolf. Bovendien ontvangt Welkomwolf.be al lange tijd wolvenwaarnemingen - helaas allemaal zonder hard bewijs - uit de hele regio van de Hoge Ardennen ten westen van de E25 Luik-Neufchâteau. Dan spreken we over de streek van La Roche-en-Ardenne, Manhay, Heyd, Erezée, Hotton... Als aanwezigheid van de wolf 100% zeker was in augustus en oktober 2016 (stalen in Samrée) én in maart 2018 (stalen in Bérismenil), dan is het redelijk om aan te nemen dat minstens een deel van de niet-bewezen wolvenwaarnemingen effectief een wolf betreft en dat er dus meer dan waarschijnlijk al geruime tijd een vierde wolf aanwezig is in België, naast Naya en August in Limburg en de nog naamloze Duitse wolf in de Hoge Venen.
 
Daarnaast zijn er nog de oude waarneming van de wolf van Gedinne in augustus 2011 en de doodgereden wolf van Opoeteren in maart 2018. Dat brengt het totaal aantal zekere wolven op Belgische bodem al op zes, waarvan minstens drie en vermoedelijk vier nog present.
 
Van de vier wolven die in 2018 op Belgische bodem zijn vastgesteld, zou de Hoge Ardennenwolf als enige al langer aanwezig zijn, dus al sinds 2016. En dus was Naya niet de eerste wolf op Belgische bodem sinds de wolf van Gedinne in 2011 (maar Naya blijft wel definitief de allereerste wolf op Vlaamse bodem). Dat is toch wel een fameuze onthulling vanwege Waals minister Collin. Al kan je wel de vraag stellen waarom het 2 jaar (!) duurt om resultaten uit stalen te verkrijgen...

 

05-09-2018

Close encounter met wolf in de Ardennen én eerste gewone wolvenfoto op Belgische bodem

De foto van Yvan Mahaux

Yvan Mahaux, een jonge bioloog, stond enkele dagen geleden oog in oog met een wolf in de Ardennen, op een afstand van amper 50 meter. Hij had de tegenwoordigheid van geest om snel zijn fototoestel te nemen en een foto te maken alvorens de wolf - even verbaasd als Yvan zelf - in de vegetatie verdween.

Yvan is tweetalig en was enkele jaren geleden nog actief als gids voor Landschap vzw, de vereniging achter de campagne Welkom Wolf. Aan zijn kennis moet niet getwijfeld worden, en de foto die hij maakte, spreekt boekdelen.
 
Eerdere foto's van wolven in België werden stuk voor stuk gemaakt door onbemande cameravallen, maar deze foto is live gemaakt en daarmee een weergave van een onwaarschijnlijk zeldzaam moment. Met slechts één zekere wolf aanwezig in de hele Ardennen, is de kans op een ontmoeting echt belachelijk klein. Wolven gebruiken een territorium van gemiddeld 200 vierkante kilometer of dus 20.000 hectare. De kans dat je de enige wolf in Wallonië zomaar tegen het lijf loopt, is zo goed als nul, maar Yvan deed het!
 
Welkom Wolf feliciteert Yvan met zijn onwaarschijnlijke waarneming en met de eerste gewone foto van een wilde wolf in België!
 

Lees het interview met Yvan en bekijk zijn wolvenfoto op de website van WWF België.


24-08-2018

De zwerftocht van wolf August

Kaart: VRT Nieuwsdienst - input van INBO

Wolf August, het kersverse lief van wolvin Naya in Leopoldsburg, was begin juni nog in Norden in de Duitse deelstaat Niedersachsen. Via Nederland - waar hij DNA achterliet op schapen in Friesland, Flevoland en Gelderland - liep hij naar Belgisch Limburg, om daar vanaf eind juli een koppel te vormen met Naya. Ongelooflijk hoe twee wolven uit Noord-Duitsland elkaar weten te vinden op een militair domein in Vlaanderen. August 'reisde' een half jaar later dan Naya.

 

24-08-2018

Twee nieuwe wolven in Nederland - August is er één van

August in regio Leopoldsburg op 11 augustus 2018 - foto: cameraval INBO

Zopas maakten de Zoogdiervereniging​ en Wolven In Nederland​ bekend dat er twee nieuwe wolven zijn vastgesteld in Nederland, een mannetje en een vrouwtje. Dat brengt het totaal aantal verschillende wolven in Nederland dit jaar op minstens 8. De eerste van twee nieuwe wolven heeft Nederland alweer verlaten, want dat is wolf August die inmiddels een koppel lijkt te vormen met wolvin Naya in Leopoldsburg. De tweede, de nieuwe wolvin, lijkt zich te gaan settelen op de Noord-Veluwe. Zij hing eerder al rond in Midden-Drenthe en is inmiddels de IJssel overgestoken.

Lees hier het bericht van de Zoogdiervereniging​ en Wolven In Nederland​.

 

24-08-2018

August kwam uit Duitsland, via Nederland

Naya en August samen op 12 augustus 2018 - foto: cameraval INBO

Zojuist heeft het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) de resultaten bekendgemaakt van het DNA-onderzoek dat verricht is op de 8 dode schapen die onlangs in de regio Leopoldsburg te betreuren vielen. Bijzonder knap werk weer van het INBO, dat hiermee een hoop nieuwe info verschaft. Zo blijkt de nieuwe wolf August inderdaad een mannetje te zijn. Uit welk roedel hij afkomstig is en hoe oud hij is, weten we niet, maar zeker is wel dat hij begin juni 2018 een schaap heeft gedood nabij het plaatsje Norden in het noorden van Duitsland (Niedersachsen). Op zijn tocht van Duitsland naar Leopoldsburg deed hij in de periode juni-juli met zekerheid de Nederlandse provincies Friesland, Flevoland en Gelderland aan, waar zijn DNA werd gevonden op dode schapen. August werd voor het eerst in Limburg 'gezien' door een cameraval van INBO in de nacht van 2 op 3 augustus, meteen al samen met Naya. De eerste aanval op 4 schapen - de dag daarna - lijkt hij nog alleen te hebben gepleegd, maar bij de volgende razzia op 4 schapen - 11 augustus - was ook zijn kersvers liefje betrokken.

 

22-08-2018

Wolf nu ook helemaal thuis in de Hoge Venen?

Wolf in de Hoge Venen op 9 augustus - foto: cameraval Réseau Loup

Opnieuw is een wolf betrapt door een cameraval in de Hoge Venen. Dat gebeurde op 9 augustus. Een goeie maand eerder, op 28 juni, werd ook al een wolf gestrikt door een cameraval in dit meest ongerepte natuurgebied van de Benelux. De kans is groot dat het om hetzelfde dier gaat, maar helemaal zeker weten we dat (nog) niet. Het ziet er dus naar uit dat we in België met een derde gevestigde wolf te maken hebben, nadat wolvin Naya met wolf August de liefde vond in Noord-Limburg.

 

16-08-2018

Naya en August in kleur!

Naya op 7 juli 2018 - foto: cameraval INBO

August in regio Leopoldsburg op 11 augustus 2018 - foto: cameraval INBO

Het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) heeft nieuwe beelden vrijgegeven van wolvin Naya en haar lief August. Het beeld van Naya (mét zender om de hals) is van 7 juli, dat van August (zonder halsbandzender) is van 11 augustus 2018.

 

13-08-2018
 
Wolvin Naya heeft een lief!
Naya en August samen op 12 augustus 2018 - foto: cameraval INBO
 
Wolvin Naya, die al sinds 3 januari 2018 op en rondom het militair domein van Leopoldsburg in Belgisch Limburg verblijft, heeft een lief! Het koppel liet zich betrappen door een cameraval. Rechts in beeld Naya met halsbandzender. Links haar veel forsere vriend zonder halsband. Schitterend nieuws, maar het nieuwe vriendje brengt ook slechte gewoonten met zich mee. In één week tijd - tussen 3 en 11 augustus - vielen plots 9 dode schapen te betreuren, terwijl Naya al maanden geen schaap had aangeraakt...
 
 
10-08-2018
 
Wolf nu ook in Flevoland!

Na de fameuze valse melding van de wolf van Luttelgeest in 2013 - waarbij een in Oost-Europa geschoten wolf in Flevoland in een wegberm werd neergelegd als wansmakelijke grap - is er nu écht een wolf in Flevoland. Of hij is er toch minstens geweest, zo blijkt uit DNA-stalen.

Lees hier het artikel in De Telegraaf.

 
 
10-08-2018
 
De 2.000 km lange zwerftocht van wolf Slavc
 
It's estimated there are now around 10,000 wolves in Europe.

Artikel in The Guardian over lange-afstandswolf Slavc in 2011-2012. Net als wolvin Naya werd Slavc uitgerust met een halsbandzender. Die stelde wetenschappers in staat om het dier 2000 kilometer lang te volgen, van Slovenië via de Oostenrijkse Alpen naar Italië.

Lees hier het artikel in The Guardian.

 
 
03-08-2018
 
Nieuw Duits wolventerritorium vlakbij de Nederlandse grens
 
Op 20 kilometer van de Nederlandse grens, in de buurt van het Duitse Meppen, zijn 6 wolvenwelpen geboren. Op het moment dat er welpen worden geboren, is er sprake van een gevestigd wolvenroedel. In heel Niedersachsen, de Duitse deelstaat die grenst aan Noord-Nederland, leven nu 16 roedels en 4 paartjes (dat zijn koppels zonder jongen).
 
Lees hier het artikel op Nature Today.
 
 
20-07-2018
 
Netwerk van wildcamera's op Plateau des Tailles in de Hoge Ardennen

Nadat in maart 2018 een doodgebeten schaap werd aangetroffen in Bérismenil nabij La Roche-en-Ardenne, hebben de collega's van Réseau Loup een netwerk van wildcamera's geïnstalleerd op het Plateau des Tailles in de hoop de dader - hoogstwaarschijnlijk een wolf - te kunnen fotograferen. Voorlopig zonder succes. Maar inmiddels is de wolf - wellicht een andere - wel meer oostelijk opgedoken, in dat andere grote veengebied: de Hoge Venen.

Lees hier het artikel op RTBF.be.

 
 
20-07-2018
 
Wolf betrapt in de Hoge Venen!
 
Wolf in de Hoge Venen op 28 juni - foto: cameraval Réseau Loup
 
Er is opnieuw een wolf gesignaleerd in België, dit keer in de Hoge Venen. Dat meldt de Waalse minister van Natuur René Collin. Het dier is door een wildcamera gefotografeerd op 28 juni 2018 en volgens specialisten is het zeker dat het om een wolf gaat.
 
 
 

27-03-2018

Eerste foto van wolvin Naya!

Naya 23 maart 2018 om 19u25

Naya in oktober 2016 tijdens aanbrengen halsband

Vandaag werd door het Agentschap voor Natuur en Bos een filmpje verspreid van een dier waarvan wordt aangenomen dat het wolvin Naya is. Bekijk hier het filmpje!

Vanuit Welkomwolf.be willen wij graag bevestigen dat het hier MET ZEKERHEID om wolvin Naya gaat, en niet om een hond. Waarom we daar zo zeker van zijn? Omdat het meldpunt Welkomwolf.be van diezelfde nacht - de nacht van vrijdag 23 maart op zaterdag 24 maart - nog twee andere betrouwbare meldingen heeft uit exact dezelfde omgeving, waaronder een foto van een cameraval waarop zelfs de halsband van Naya te zien is.

De foto is gemaakt op vrijdagavond 23 maart rond 19u25 (toen nog winteruur!). Links op de foto is een schim van een wolf te zien, lopend naar rechts, met daarop een halsband die in feite beter herkenbaar is dan de wolf zelf. Ter vergelijking tonen we hier ook de foto van wolvin Naya toen ze in oktober 2016 in Duitsland de halsband om kreeg in verdoofde toestand. De kleurschakeringen van de halsband - inclusief de reflecterende witte vlek waar het cijfer staat - zijn goed te herkennen. In feite is deze slechte foto dus een extra bewijs dat onomstotelijk aantoont dat Naya die nacht in die buurt was.

 

23-03-2018

'Wolf van Opoeteren' kwam via Duitsland en was nog piepjong!

Wolf doodgereden in Opoeteren - foto: Jan LoosWolf doodgereden in Opoeteren - foto: Jan Loos

Wetenschappers van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) voerden de autopsie en DNA-analyse uit van de wolf die op zondag 11 maart dood werd aangetroffen langs een weg in Opoeteren. De resultaten bevestigen de vermoedens.

“Het gaat hier om een mannelijk dier van 31,6 kg, met een lengte van 117,5 cm van neuspunt tot staartwortel”, licht Koen Van Den Berge, expert carnivoren, toe. De staart is 41 cm lang zonder haarpluim, 51 mét. “Het dier is wel degelijk een verkeersslachtoffer, al dachten sommigen aan een klemvangst op basis van de wonde aan de voorpoot. De linkerdij was gebroken en de lever op meerdere plaatsen gescheurd: de inwendige bloedingen die daarop volgden, zijn het dier fataal geworden.”

De wolf was in goede conditie, en werd geboren rond 1 mei 2017, dus amper 9 à 10 maand oud. Dat laatste werd bepaald op basis van een röntgenopname van het gebit. Zowel maag als darm waren leeg, op wat parasieten na. Dit hoeft niet te verbazen bij een carnivoor zoals de wolf met een snelle transit. Het dier was niet voorzien van een zender.

Joachim Mergeay van het team Genetische Diversiteit coördineerde de DNA-analyse: “DNA leert ons dat de wolf afkomstig is van de Centraal-Europese populatie, waartoe de Duitse wolven behoren, en dat hij het zogenaamde haplotype H2 draagt. Naya, de wolf die zich nog steeds schuilhoudt op en rondom het militair domein van Leopoldsburg, is van een andere haplotype, H1. H2 komt voor bij slechts 5% van de Duitse wolven, en komt niet voor in de Frans-Italiaanse populatie.”

De bijtsporen op de schapenkadavers uit Bree en Rotem geven telkens een 100% match op haplotype H2, en zijn met 95% zekerheid toe te schrijven aan de aangereden wolf.

Lees hier het persbericht van INBO.

 

21-03-2018

Wolvin Naya kleurt voor de tweede keer buiten de lijntjes

Foto: Billy HermanWolvenspoor - foto: Billy Herman

Maandenlang gedroeg ze zich voorbeelding en kleurde ze mooi binnen de lijntjes van het militair domein van Leopoldsburg, waar ze leefde van reeën en everzwijnen. Maar nu heeft wolvin Naya zich mogelijk opnieuw vergrepen aan een schaap, in het grensgebied tussen Balen en Leopoldsburg, in de onmiddellijke nabijheid van het militair domein. Dat gebeurde in de nacht van 20 op 21 maart 2018.

Omdat de schadelijder in februari al aanwezig was op de info-avond over wolven in Leopoldsburg, wist hij perfect wat te doen: hij verwittigde meteen het meldpunt Welkomwolf.be, dat op zijn beurt het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) en het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) op de hoogte bracht. Meteen heeft het INBO de gegevens van de gps-tracker voor de uren rondom de aanval op het schaap opgevraagd in Duitsland om na te gaan of Naya op de plaats delict was. Op vraag van de schadelijder kunnen wij helaas niet meer gegevens meedelen, behalve het gegeven dat het een zeer oud schaap betrof en dat de eigenaar van het schaap - net als de eigenaar in Meerhout - zeer positief blijft tegenover de aanwezigheid van de wolf (er even van uitgaande dat het de wolf geweest is). De nieuwe schadelijder is formeel: hij zal geen schadevergoeding aanvragen bij de Vlaamse overheid, terwijl hij nochtans op de hoogte is van de mogelijkheid om dat te doen.

We hadden het al eerder voorspeld: zodra Naya buiten haar inmiddels gevestigde territorium komt - dat ze goed kent en waar ze weet hoe ze wild moet verschalken - zouden we wel eens met nieuwe aanvallen op huisvee kunnen te maken krijgen. In een door mensen beheerst cultuurlandschap zijn schapen of geiten immers een gemakkelijke prooi. Doorgaans is daar ook geen alternatief - in de vorm van reeën - voorhanden.

Wij van Welkomwolf.be kunnen maar opnieuw ontroerd zijn door zoveel gastvrijheid en vergevingsgezindheid vanwege de bevolking voor wolvin Naya. Tegelijk moeten we vaststellen dat ook dit schaap niet beschermd was door schrikdraad. Ondertussen loopt wolvin Naya op het militair domein al bijna drie maanden tussen 400 schapen die wél achter schrikdraadrasters grazen, en daar valt nog steeds geen conflict te melden. Aan de smaak van het ras kan het niet gelegen zijn: het schaap dat nu gedood werd, was van hetzelfde ras als de schapen op het militair domein, en bovendien was dit exemplaar stokoud. Als Naya de dader is, dan verkiest ze een oud en taai schaap zonder schrikdraad boven een mals lam mét schrikdraad, zo lijkt het wel.

Het brengt ons meteen bij een maatschappelijke keuze: gaan we met z'n allen de houding aannemen dat wolvenschade niet te voorkomen is en dat we gewoon de schadelijders gaan vergoeden, of gaan we echt inzetten op preventie door veehouders te informeren over de heilzame werking van schrikdraadrasters in het geval van wolven? Als die preventie en het plaatsen van rasters moeten gesubsidieerd worden, dan lopen de kosten daarvan wellicht hoger op dan gewoon de schade als gevolg van niets doen te vergoeden. Maar niets doen gaat dan weer voorbij aan het feit dat bij elke wolvenschade ook emotionele aspecten spelen, en dat je het risico loopt dat het maatschappelijk draagvlak voor de wolf begint te verbrokkelen.

Landschap vzw - de natuurvereniging achter Welkomwolf.be - kiest resoluut voor het voorkomen van wolvenschade, ook al is dat mogelijk een veel duurdere oplossing dan gewoon niets doen, de schade incasseren en ze daarna droogweg vergoeden. De vraag is nu in welke mate de Vlaamse overheid in die piste wil meestappen.

20-03-2018

Wolf in de Ardennen!

Foto: Hilde VervaeckeFoto: Hilde Vervaecke

Wij durven nu met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid stellen dat in de nacht van 4 op 5 maart een wolf aanwezig was in het dorpje Bérismenil, deelgemeente van La Roche-en-Ardenne. Hoe we dat weten? Omdat de wolf zijn handtekening achterliet: een dood schaap met bijtsporen zoals we die ook in Meerhout, Bree en Rotem hebben gezien. De collega's van Réseau Loup in Wallonië voeren het onderzoek en de analyses lopen nog. Maar zelfs als er geen wolven-DNA wordt gevonden, dan nog zijn wij overtuigd van het feit dat hier een wolf aan het werk was. De gelijkenis met de drie gevallen in Vlaanderen - Meerhout, Bree en Rotem - is té groot. Omdat de wolf zo goed als zeker ook al weer weg is, kan het ook geen kwaad om nu naar buiten te komen met het nieuws; wolvenspotters zullen hoedanook van een kale reis thuiskomen.

De wolvenaanval gebeurde in de nacht van 4 op 5 maart op het eigendom van Hilde Vervaecke in Bérismenil. Op haar Facebookprofiel een gedetailleerd verslag:

Mysterie... Ons schaap Ella werd in de nacht van 4 op 5 maart dood gebeten. Ze lag achterin de weide, met enkele bloedpunten in de nek, afgevreten ribben en een lege buikholte. Op de rest van haar lichaam waren er geen bijtsporen. Haar maaginhoud lag wat verder, een hoopje half verteerd hooi, op het eerste zicht alsof er een paard gemest had. Bij één voorpoot was haar vel afgepeld. We denken dat het een wolf was. Haar lam van drie weken oud bleef ongedeerd. Dat lag allicht binnen in de stal bij de rest van de groep terwijl ma werd opgegeten en terwijl er nog een ander schaap lammerde.

Ella was niet de dikste van de bende maar ze was het meeste buiten om van het eerste gras te eten, terwijl de anderen heel de nacht binnen nog aan het hooi zaten. We hebben niets gehoord hoewel we op amper dertig meter van de weide slapen. De sporen – een dikke 10 cm groot - die we nog in de toefjes snel smeltende sneeuw vonden, toonden mooi hoe het dier had gelopen op de weide ernaast en waar het over de omheining was gesprongen. Waar er meerdere prenten te zien waren, lagen ze vrij recht op een rij. Er waren ook kleinere sporen, in de wei en rond het karkas, misschien van de vos die wat verder zijn hol heeft en geregeld passeert. We hebben Stijn Van Dyck gecontacteerd en Réseau Loup en binnen het kwartier was hij met nog een expert ter plekke. Ze hebben alles afgestapt en het karkas voor onderzoek naar de Universiteit van Luik gebracht van waaruit er stalen voor DNA-analyse naar een Duits laboratorium gestuurd zijn. Jean Pecheur, de boswachter heeft de sporen in de sneeuw en modder nog een kilometer verder kunnen volgen richting bos. Er is geen loslopende hond in de buurt gezien. Alle tekens zien er wolfachtig uit maar het is blijkbaar toch nog niet zo makkelijk om het DNA van de dader terug te vinden. De analyses duren meerdere weken om onze nieuwsgierigheid wat op de proef te stellen.

Volgens Welkomwolf.be is dit de tweede zekere waarneming van een wolf in Wallonië, na de wolf van Gedinne in augustus 2011, inmiddels toch al weer zes en een half jaar geleden. In de periode daartussen waren er nog meerdere meldingen, onder meer ook uit de ruime periferie rondom La Roche-en-Ardenne, maar nooit werd een zo overtuigend bewijs geleverd als hier in Bérismenil.

 

18-03-2018

Massale opkomst voor pro-wolf betoging in Madrid

Foto: European Alliance for Wolf Conservation

Bericht van Wolvendenktank​: 600 wolven gedood afgelopen jaar in Spanje. In de praktijk is de wolf vogelvrij en de populatie neemt af. Massale demonstratie voor de wolf in Madrid vorige zondag.

Breathtaking view of the crowd demanding full protection for the wolf today in Madrid, for the third year in a row. For how long can the Spanish government turn a blind eye on this outcry? The EAWC was one of the organizations behind this powerful demonstration, together with Lobo Marley, WWF, Ecologistas en Acción and Equo. Ferus' Eugene Reinberger read a manifesto on behalf of the Alliance in front of thousands of attendants.

 
 

23-02-2018

Wolf in Gelderland laat zich filmen

Wolf on the move - foto: Lars Soerink (Vilda)

De wolf die al een tijdje door Gelderland struint, laat zich regelmatig zien én filmen. Inmiddels heeft het dier al een flinke afstand afgelegd en kwamen al meer dan 150 meldingen van deze wolf binnen. Voor alle duidelijkheid: de foto hierboven is van een andere wolf. Zie hier voor het filmpje van de Gelderse wolf in polder Arkenheem: https://www.destentor.nl/putten/wolf-gespot-op-de-veluwe~a279c530/

 

21-02-2018

Alweer een nieuwe wolf, dit keer in Gelderland!

Wolf in Gelderland

Vanochtend 21 februari is op diverse plaatsen in Gelderland een wolf waargenomen en vastgelegd op foto en video. Op basis van dit beeldmateriaal bevestigen experts van Wolven in Nederland en Lupus Institut uit Duitsland dat het om een wolf gaat. Het is al de derde zekere waarneming van een wolf in Nederland in 2018, terwijl het jaar nog maar 6 weken jong is.

De eerste waarneming van vandaag werd in de vroege ochtend gedaan. In het schijnsel van de koplampen van een auto werd een wolf gefilmd in de Betuwe. Enkele uren later werd een wolf zo’n 10 kilometer westelijker waargenomen langs de Nederrijn. Deze waarneming werd gevolgd door een wolf die werd gezien aan de zuidelijke rand van de Veluwe, hemelsbreed op enkele kilometers afstand van de vorige waarneming, aan de andere kant van de Nederrijn. Naar alle waarschijnlijkheid gaat het hier om hetzelfde dier. Op 19 februari werd een wolf gezien in het Duitse Rees, het zou kunnen dat het om datzelfde individu gaat.

Deze Gelderse wolf is al de derde wolf die Nederland dit jaar aandoet. Rond de jaarwisseling liep een gezenderde wolf door een groot deel van Oost-Nederland, deze verblijft nu in België. Begin februari werd een wolf waargenomen in Twente, deze is nog steeds in de regio aanwezig.

Er lijkt een ware opmars van wolven aan de gang te zijn vanuit Duitsland. Dit is te verklaren door de gestage groei van de Duitse wolvenpopulatie. Sinds het eerste wolvenroedel in 2000 is de Duitse populatie gegroeid naar minimaal 60 roedels. Elk jaar zoeken de jonge “pubers” van deze roedels een eigen leefgebied. Hierbij breidt het verspreidingsgebied van de Duits-Poolse wolvenpopulatie zich steeds verder in westelijke richting uit. Dit resulteert steeds vaker in waarnemingen van wolven in Nederland, zoals blijkt uit dit overzicht:

  • Maart 2015 - Drenthe - Groningen
  • Augustus 2016 - Beuningen (Ov)
  • Maart 2017 - Hoogeveen
  • September 2017 - Veluwe
  • November 2017 - Kloosterhaar (Ov)
  • Dec 2017 – Jan 2018 - Ov – Dr – Gld – Limb – N-Br (gezenderde Duitse wolvin Naya, die zich nadien settelde in Belgisch Limburg)
  • Februari 2018 - Twente
  • Februari 2018 - Betuwe-Veluwe

Meer lezen: https://www.wolveninnederland.nl/nieuws/wolf-onderweg-door-gelderland

 
13-02-2018
Nieuwe wolf in Nederland, regio Twente!
 
Vandaag 13 februari 2018 is een nieuwe wolf gespot in Twente. Het betreft al de tweede zekere waarneming voor Nederland dit jaar. Zo te zien is deze wolf een stuk minder schuw dan de gezenderde Duitse wolvin Naya, die tussen Kerst en Nieuwjaar 2017 van noord naar zuid door het oosten van Nederland liep en in één ruk doorliep naar België om zich uiteindelijk te settelen op het militair oefenterrein van Leopoldsburg.
Update: op 21-02-2018 is deze wolf nog steeds aanwezig in Twente.
 
 

21-01-2018

Wolvin Naya opent eerste dossier wolvenschade in Vlaanderen

Foto: Billy HermanWolvenspoor - foto: Billy Herman

Wetenschappers van het INBO nemen DNA-stalen en verzamelen gegevens op een landbouwbedrijf in Meerhout - foto's: Billy Herman

Bijna drie weken is wolvin Naya nu op Vlaamse bodem. Na een duizelingwekkende tocht van 500 km in 10 dagen, die begon in NO-Duitsland, leek ze op het militair domein van Leopoldsburg-Beringen een voorlopig leefgebied te hebben gevonden dat alles te bieden had wat haar wolvenhart kon begeren: voldoende rust en voedsel in overvloed, in het bijzonder reeën en everzwijnen, maar ook hazen, konijnen, mollen en muizen.

Maar nu ziet het er naar uit dat de ‘Wandelwolf’ zich weer in beweging heeft gezet. In de nacht van vrijdag 19 op zaterdag 20 januari werden op een landbouwbedrijf in Meerhout twee schapen gedood en een derde ernstig verwond. Alles wijst er op dat het hier om een wolvenaanval gaat. De link met Naya is dan snel gelegd.

Het Meldpunt Wolven ontving in de ochtend van zaterdag 20 januari een oproep van de getroffen landbouwer, een jonge ondernemer met een groot landbouwbedrijf voor wie de schapenhouderij eerder een nevenactiviteit en hobby is. Uiteraard maakt dat de emotionele schade niet minder, want de man was terecht zwaar aangedaan door wat zich de nacht voordien had afgespeeld in het weiland naast de ouderlijke boerderij: twee van zijn beste schapen gedood en een derde dat maar op het nippertje kon worden gered door een operatie ter plaatse. Dat dier is inmiddels aan de beterhand.

Landschap vzw, de natuurvereniging achter het Meldpunt Wolven, stuurde onmiddellijk een vrijwilliger ter plaatse en bracht tegelijkertijd het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) op de hoogte. Het INBO krijgt weliswaar gegevens van de GPS-tracks via de zender in de halsband van wolvin Naya, maar die gegevens komen met vertraging binnen. Bovendien zeggen die gegevens niet wat Naya aan het doen is… Snel handelen was de boodschap, want het protocol vereist dat binnen de 24 uur DNA-stalen worden verzameld. Dat is niet alleen belangrijk voor het wetenschappelijk onderzoek, om deze wolvenaanval met zekerheid aan wolvin Naya te kunnen toeschrijven, maar ook voor de getroffen landbouwer: die kan immers alle schade vergoed krijgen door het Agenschap voor Natuur en Bos op basis van een onderbouwd schadedossier waarin moet aangetoond worden dat het hier wel degelijk om een wolvenaanval ging.

Dankzij de snelle reactie van zowel het Meldpunt Wolven als het INBO zijn dezelfde dag nog DNA-stalen genomen. Voorlopig wijst alles op een echte wolvenaanval: de manier waarop de schapen gedood zijn – met een halsbeet – en de bijna chirurgische precisie waarmee de aanvaller zich tegoed heeft gedaan aan één van de karkassen, maar ook wolvensporen die werden gevonden op de oever van een pas geruimde beek in de buurt. Het zal uiteindelijk het Agentschap voor Natuur en Bos zijn dat op basis van het volledige schadedossier en de wetenschappelijke bevindingen van het INBO een beslissing zal nemen. Eén ding is wel zeker: alles wat kon gedaan worden om de schade snel en objectief vast te stellen, is ondernomen.

De grootste pluim is ongetwijfeld voor de getroffen landbouwer, die ondanks alles zéér positief blijft ten aanzien van de terugkeer van de wolf. De Vlaamse overheid heeft de rol gespeeld die ze moest spelen door net op tijd een schaderegeling te voorzien vóór de eerste wolf poot zette op Vlaamse bodem. Landschap vzw en het Meldpunt Wolven zijn blij dat ze een bijdrage konden leveren door informatie te verzamelen en die vervolgens snel aan de juiste mensen en instanties te bezorgen. Na 6 jaar voorlichting geven en informatie verzamelen, is dit de eerste keer dat het Meldpunt Wolven informatie ontvangt die aanleiding geeft tot onmiddellijke actie op het terrein.

Waar Naya zich nu bevindt, zal de toekomst uitwijzen. Is ze teruggekeerd naar het militair domein van Leopoldsburg-Beringen, of is ze verder getrokken?

Van nature hebben wolven een voorkeur voor wilde prooien zoals reeën en everzwijnen, maar die blijven uiteraard niet wachten op de wolf en maken zich met een snelvaart uit de voeten. Als het alternatief erin bestaat om een mak schaap aan te vallen, zal de opportunistische wolf in sommige gevallen voor dat laatste kiezen. Preventie is nog steeds de enige manier om nieuwe wolvenaanvallen op huisvee – in praktijk bijna altijd schapen – te voorkomen. In onze contreien betekent dat ’s nachts ophokken, zoals we ook kippen beschermen tegen vossen of steenmarters, of het plaatsen van stroomrasters rond schaapskuddes. Een meer geavanceerde manier is kuddebewaking door Roemeense herdershonden, maar dat is uiteraard niet weggelegd voor hobbylandbouwers die maar enkele schapen houden.

Deze wolvenaanval is de eerste in Vlaanderen en daarmee een spijtige primeur. We kunnen alleen maar hopen dat de frequentie van dit soort voorvallen beperkt zal blijven en dat de schaarse wolven in onze regio een voorkeur aan de dag leggen voor wilde prooien. Afschermen van huisvee, zeker in periodes dat een zwervende wolf wordt gemeld, kan daaraan een belangrijke bijdrage leveren.

De wolf is een zeldzame en daarom Europees beschermde soort. Als hij aantoonbare schade aanricht, zal die door de overheid vergoed worden. Alleen zo kan er een breed maatschappelijk draagvlak ontwikkeld worden voor het samenleven tussen wolven en mensen.

 

11-01-2018

BREAKING: Eerste wolf in Vlaanderen!

Foto: Bob Luijks

De eerste wilde wolf is aangekomen in Vlaanderen! Een Duitse wolf, door wetenschappers uitgerust met een halsbandzender, stak eerst de Duits-Nederlandse grens over en liep vervolgens vanuit Noord-Nederland helemaal naar de Belgisch-Nederlandse grens tussen Nederlands Limburg/Noord-Brabant (NL) en Belgisch Noord-Limburg. Die grens is hij nu voorbij. Ergens in de moerassen van het Kempen-Broek loopt een toppredator rond!

Binnenkort meer nieuws over deze toch wel héél bijzondere evolutie!

 

19-10-2017

Wolf op de Veluwe in Nederland!

Foto: Karin van der Sluis

Op de Veluwe is een wolf gesignaleerd. Op basis van fotomateriaal hebben experts van Wolven In Nederland​ en het Lupus Institut uit Duitsland bevestigd dat het inderdaad om een wolf gaat.

Het is dit jaar al voor de derde keer dat een wolf met zekerheid gesignaleerd is in Nederland. In maart werd een wolf doodgereden op de A28 bij Hoogeveen en in augustus zijn twee schapen door een wolf doodgebeten in Groningen. Ook de jaren daarvoor zijn wolven in Nederland waargenomen. In augustus 2016 poepte een wolf op klaarlichte dag op een veld nabij Beuningen, Overijssel, en in maart 2015 zwierf door Drenthe en Groningen een wolf die in Duitsland al de bijnaam Wanderwolf had gekregen.

De terugkeer van wolven naar Nederland wordt gevoed door de Duitse wolvenpopulatie. Alleen al in de aan Nederland grenzende deelstaat Nedersaksen leven 14 wolvenroedels. Het nieuwste roedel bevindt zich nabij Barnstorf, op zo’n 90 kilometer van de Nederlandse grens.

In de oostelijke delen van Nederland vinden wolven een landschap dat vergelijkbaar is met dat in grote delen van Duitsland. Uit modelonderzoek bleek in 2012 al dat er in Nederland ruimte is voor minstens twintig wolvenroedels. De meest geschikte gebieden voor wolven blijken de Veluwe en Drenthe te zijn, maar ook grote delen van Groningen, Overijssel en Gelderland zijn geschikt voor wolven.

Het dieet van wolven bestaat in Duitsland voor meer dan 50 procent uit ree. Daarnaast zijn belangrijke prooidieren het edelhert, wild zwijn en in enkele gebieden moeflon. Gezamenlijk maken deze hoefdieren meer dan 90 procent van het dieet van Duitse wolven uit. Al deze prooidieren zijn ook ruimschoots voorhanden op de Veluwe. Echter, er is altijd een kans dat een wolf in een opportunistische bui een schaap of geit pakt. Aangezien wolven voornamelijk ’s nachts jagen, is het raadzaam om vee ’s nachts op te hokken of achter schriknetten of vijf schrikdraden met voldoende spanning te houden.

Indien je in een gebied loopt waar wolven aanwezig zijn, dan is de kans zeer gering dat je een wolf ook daadwerkelijk te zien krijgt. Wolven vormen geen gevaar voor mensen zolang ze met rust worden gelaten. Mocht je er toch één tegenkomen in de wilde natuur, maak dan foto's of filmpjes als het enigszins mogelijk is en bezorg die aan Wolven in Nederland (voor Nederland) of aan het Meldpunt Wolven op deze website (voor België).

https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=23847

http://edestad.nl/lokaal/edenaar-oog-oog-met-wolf-bij-driesprong-ede-282634

https://www.destentor.nl/veluwe/wolf-gespot-op-de-veluwe~a222128f/

 

05-07-2017

Wolf in Groothertogdom Luxemburg!

Op 5 juli 2017 omstreeks 23u45 rijdt landbouwer Gaston Origer met zijn tractor tussen Leudelingen en Bettemburg als plots deze 'wolf' in zijn schijnwerpers verschijnt. De man schrikt zich een hoedje, houdt vervolgens het hoofd koel en maakt snel een foto. Na analyse zijn experts het erover eens dat het hier naar alle waarschijnlijkheid om een wilde Europese wolf gaat, de eerste in het Groothertogdom Luxemburg!

Foto: Gaston Origer

http://www.grenzecho.net/region/eifel-ardennen/wolf-in-luxemburg-gesichtet

http://www.lessentiel.lu/de/luxemburg/story/Sichtung-Der-Wolf-ist-zuruec...

 

31-12-2015

Zo sluit de Europese wolf 2015 af.

Bron: brochure 'Wölfe in Luxemburg'

Verspreidingskaart Wolven in Europa, 2015.

Groen = permanent voorkomen

Geel = gevestigd roedel (grote bol) of wolf gespot (kleine bol)

Rood = vondst van een dode wolf

 

17-04-2015

Vlaamse Ardennenwolf ontmaskerd!

De regio van Kluisbergen in de Vlaamse Ardennen was wekenlang in de ban van een mogelijke wolf. Het dier, dat alleszins heel veel gelijkenis vertoonde met een wolf, werd in maart en april verschillende keren gespot en uiteindelijk ook gefilmd. Maar op 17 april 2015 viel de 'wolf' door de mand: een inwoner herkende haar wolfshond Lenah en verwittigde Landschap vzw (Meldpunt Wolven voor België) en de politie.

Al snel bleek dat Lenah niet aan haar proefstuk toe was, getuige daarvan dit facebookbericht van december 2014:

"Lenah is verloren gelopen deze voormiddag te KLUISBERGEN regio ZULZEKE. Mocht iemand haar zien, gelieve een seintje te geven: 04xx-xxxxxx. Ze is redelijk schuw naar sommige vreemde mensen, maar eenmaal ze wat vertrouwen heeft gewonnen, is ze zeer aanhankelijk."

 

07-03-2015

Eerste wolf in Nederland!

Het zat er al een tijdje aan te komen, maar nu is het zeker. Voor het eerst in meer dan 150 jaar heeft een wilde wolf weer poot gezet op Nederlandse bodem. Meer dan waarschijnlijk gaat het om een wolf die al geruime tijd rondzwierf aan de Duitse kant van de grens nabij Meppen, en die in de nacht van 6 op 7 maart Nederland is binnengelopen. In de ochtend werd het dier gespot langs een weg in de buurt van Sleen in de provincie Drenthe en meteen op de foto gezet door een alerte chauffeur.

Eerste wolf in Nederland - Sleen, provincie Drenthe

 

18-07-2014

Duits wolvenpaar op 150 km van Nederlandse grens

In de nabijheid van Cuxhaven in het noorden van Duitsland is een wolvenpaar waargenomen. Dit maakte de Landesjägerschaft Niedersachsen gisteren bekend. Een jager heeft de wolven met de camera vastgelegd.

Wolf betrapt door cameraval in Duitsland

 

01-07-2014

Wolf voortaan beschermd in Nederland
Gisteren is in de Nederlandse Staatscourant bekend gemaakt dat de wolf is aangewezen als beschermde diersoort. Op het vangen of doden van een wolf staat een maximum straf van 2 jaar of een boete van 20.250 euro. Wanneer zetten de Vlaamse, Brusselse en Waalse overheden de Europese regelgeving om in regionale wetgeving?

 

18-06-2014

Wolf héél eventjes in Nederland?

Er struint opnieuw een wolf rond in de omgeving van de Duits-Nederlandse grens, maar dit keer mogelijk aan de Nederlandse kant! Nadat eerder dit jaar al wolven werden gefilmd net over de Duitse grens bij Emmen en Nordhorn, zou dit de eerste wolf zijn die op Nederlandse bodem wordt betrapt. De valse melding van een dode wolf uit Flevoland in de zomer van 2013 laten we buiten beschouwing, want daarvan kwam achteraf vast te staan dat het dier vanuit Oost-Europa naar Nederland was meegenomen.

Maar nu lijkt de wolf echt terug in Nederland! Dat wil zeggen: of hij er op dit moment nog is, is de vraag, maar het lijkt er op dat hij is er in elk geval geweest is. In de eerste week van juni, in een natuurgebied in de omgeving van Ootmarsum in Noordoost-Twente. Begin juni 2014 zou een wolf daar zeker 30 tot 48 uur doorgebracht hebben. Het dier is minimaal 12 kilometer Nederland in geweest. De wolf was afkomstig uit Duitsland en keerde na zijn omzwervingen grotendeels via dezelfde weg weer terug.

Wolvenexperts zeggen dat het ‘zeer aannemelijk’ is dat de wolf in Noordoost-Twente is opgedoken. Ze baseren zich daarbij op drie onafhankelijke waarnemingen op drie verschillende plekken in de gemeenten Dinkelland en Tubbergen. De vermeende ontdekking van de wolf in Twente is een regelrechte sensatie. Het zou de eerste wolf in Nederland zijn sinds de laatste waarneming 117 jaar geleden in het Brabantse Heeze (in 1897).

Wolven leggen met gemak 80 of meer kilometer af in één nacht; als deze wolf langere tijd in de grensregio blijft rondhangen, zit een nieuw nachtje stappen door Nederland er zeker in.

 

11-06-2014

Wolven in Frankrijk - een update
De Franse krant Le Monde meldt dat er nu meer dan 300 wolven zijn in Frankrijk. Er vond afgelopen jaar een groei van 20% plaats. In 2013 werden bijna 7.000 schapen verwond of gedood. De wolven verspreiden zich steeds verder over het land. Voor Nederland, België en Luxemburg is vooral de aanwezigheid in de noordelijke departmenten les Vosges, la Meuse en la Haute Marne groot nieuws; de wolf komt nu ook steeds dichterbij vanuit het zuiden!
Het hele bericht op http://www.lemonde.fr/planete/article/2014/06/10/la-population-de-loups-en-france-depasse-les-300-individus_4435209_3244.html

 

01-05-2014

Nieuwe verspreidingskaart Duitsland
De Duitse natuurvereniging NABU heeft een update vrijgegeven van de verspreidingskaart van wolven in Duitsland. Daar telt men nu 25 wolvenroedels (een koppel volwassen dieren met 2 tot 10 jonge wolven erbij), 7 wolfsparen (koppel zonder jongen) en 13 solitaire dieren. Elk half jaar maakt NABU een update van deze kaart, en iedere keer opnieuw zie je de wolven opschuiven naar het westen. Nu al tot aan de Nederlandse grens!
 
Duitse wolvenkaart - situatie maart 2014
 

30-04-2014

Wolf plots 'overal' in Denemarken!

Twee eeuwen lang zat er geen wolf in Denemarken, maar sinds het najaar van 2012 laten ze plots overal sporen achter. Hier een kaartje met alle waarnemingen in Denemarken (bevestigd door DNA of camerabeeld) in de voorbije 2 jaar.
Meer op: http://videnskab.dk/Kultur-samfund/NYT-Kort-over-ulvenes-forekomst-i-Danmark
Bewezen aanwezigheid van wolf in Denemarken 2012-2014
 
 
24-04-2014
Wolf op 80 kilometer van Belgische grens!
Bron kaart: Het Nieuwsblad
Nadat de voorbije maanden op twee plaatsen wolven werden waargenomen nabij de Duits-Nederlandse grens ter hoogte van de provincies Twente en Drenthe, laat de wolf al opnieuw van zich
horen, maar dit keer weer een stapje dichter bij België. In Frankrijk breidt de wolf zich al een tijdlang verder uit naar het noorden. In het departement Meuse is nu een wolf met een cameraval op de foto gezet. Het dier bevond zich op maar 80 kilometer van de grens met Luxemburg en België. Voor een wolf betekent die afstand amper één nachtje lopen. Als wolven morgen poot zetten op Belgische, Nederlandse of Luxemburgse bodem, zijn wij alvast de laatste landen in continentaal Europa waar de wolf zijn vroegere leefgebied opnieuw komt opeisen. Het spreekt voor zich dat deze uiterst mobiele diersoort de Benelux niet lang als een 'witte vlek' op de kaart van Europa zal laten. De terugkeer van de eerste wolven naar België, Nederland en Luxemburg is nog slechts een kwestie van tijd, zoveel is zeker.
Meer info over de Franse wolf die op 18 april in de cameraval trapte nabij Lac de Madine: http://www.tageblatt.lu/nachrichten/grossregion/story/31624161
 
 
15-04-2013
Wolf op Duits-Nederlandse grens!
Zwervende wolf - foto: Rollin Verlinde (Vilda)
We hadden het voorspeld: het zou wellicht niet lang meer duren vooraleer opnieuw een wolf poot zou zetten op Belgische of Nederlandse bodem. Geen dag te vroeg, zo blijkt nu, want vorige week is op een militair oefenterrein in het Duitse Meppen, op amper 15 km van de Nederlandse grens, met zekerheid een wolf gefotografeerd door een cameraval. Meppen ligt naast Drenthe, nog steeds op 250 km van Vlaanderen, maar het geeft aan dat de wolf in Duitsland steeds verder westwaarts oprukt. Het is overigens goed mogelijk dat deze wolf ook een tijdje in Nederland heeft rondgelopen, want het team van 'Wolven in Nederland' ontving verschillende zichtwaarnemingen aan de Nederlandse kant van de grens, echter zonder fotobewijs. Als Nederland eerst aan de beurt komt, dan is het ook niet uit te sluiten dat Vlaanderen nog eerder wolven op bezoek krijgt dan de Ardennen...
Alle info over de wolf van Meppen op http://www.wolveninnederland.nl/wolven/actueel/wolf-vlakbij-nederland
 
 
12-03-2013
Duitsers verzamelen handtekeningen tegen de wolf
Frankrijk mag dan al uitgelachen worden omdat het probeert wolven te conditioneren om geen schapen meer aan te vallen, wat te denken van deze Duitsers, omwonenden van het met wolven gezegende Hohwald, die een petitie tegen de wolf zijn gestart? Ook geconditioneerd zeker, maar dan door Roodkapje? Nochtans stond de wolf oog in oog met deze kranige oma en deed hij helemaal niks...
 
 
12-03-2013
Frankrijk stelt voor: de Pavlov-wolf
Hoe leer je een wolf dat hij schapen met rust moet laten en zich beter vergrijpt aan reeën, herten en everzwijnen? De Nationale Parken in het zuidoosten van Frankrijk starten een proefproject om wolven... te 'conditioneren' en hen een voorkeur voor wild aan te leren. Wat Pavlov deed met honden, wil de Franse overheid nu proberen met wolven. Een lokale Franse burgemeester, regelmatig geconfronteerd met 'wolvenschade', lacht er mee; die wil de wolven liever meteen verdelgen...
 
 
11-03-2013
Wolvenmoord in Italië

Sinds begin dit jaar werden in het Nationaal Park van de Abruzzen in Italië al 12 wolven dood gevonden. Drie daarvan werden geschoten, minstens 2 andere vergiftigd. Vermoed wordt dat ook de andere slachtoffers vergift...igd werden. In het land van Silvio Berlusconi en Beppe Grillo zit blijkbaar samen met de politiek, de economie en het gezond verstand ook de acceptatie van grote predatoren in een dipje. Dit is des te alarmerender omdat de Italiaans-Franse wolvenpopulatie één van de grote 'wolvenreserves' vertegenwoordigt van waaruit de rest van Europa kan geherkoloniseerd worden...
Info: http://www.ferus.fr/actualite/hecatombe-dans-les-abruzzes-12-loups-tues-en-2-mois
 
23-01-2013
Wolven als economische troef
Het Spaanse blad Quercus schrijft over de betekenis van wolven voor de economie van de Sierra de la Culebra in Spanje. Jaarlijks verdienen alleen al hotels en restaurants 440.000 euro aan toeristen die speciaal voor wolven naar het gebied komen!
Info: http://rewildingeurope.com/news/articles/putting-a-price-tag-on-wolves-alive/
 

21-01-2013
Duitse wolvendoder verliest zijn jachtvergunning
De Duitse jager die op 20 april 2012 een wolf doodschoot in Rheinland Pfalz - overigens één van de meest westelijke Duitse wolven - is gestraft met onder meer de intrekking van zijn jachtakte. De Duitse natuurbeschermingsorganisatie NABU is tevreden. De wolf is immers een Europees beschermde soort. Het doden van een wolf wordt gezien als een ernstig vergrijp en wordt ook zodanig bestraft.
Info: http://www.nabu.de/aktionenundprojekte/wolf/news/15457.html

 
16-01-2013
Duitse wolf op de foto

Het kost wat moeite om ze in Duitsland voor de lens te krijgen, maar fotograaf Eike Mross slaagde erin. Na 2,5 maanden geduldig observeren en afwachten, kon hij deze jonge wolf fotograferen op een tanktrack op een militair oefenterrein. Mooi winters plaatje!
 
 
16-01-2013
Wolvenaanval als inburgeringstraject
In september 2011 werden - mede op initiatief van Ark Natuurontwikkeling - 12 konikpaarden, de terugkweekvorm van de tarpan (het Europese wilde paard) overgebracht vanuit Nederland naar de Bulgaarse Rhodopen, een bergachtige streek op de grens met Griekenland. De dieren pasten zich goed aan aan hun nieuwe leefgebied, maar onlangs, in december 2012, werd de kudde tarpans aangevallen door wolven, met verwondingen en een dood veulen als gevolg. Door dit voorval hebben de gewezen Nederlandse konikpaarden geleerd dat ze in Bulgarije beter in het open veld blijven om wolven op tijd te zien aankomen. Inburgering voor tarpans is geen lachertje...
Info: http://newthraciangold.eu/cmsnews.php?nid=308&searchin&search&lng=en
 
 
15-01-2013
Onderzoek: invloed wolf op hele landschap
Wolven hebben invloed op het hele landschap, zo blijkt uit onderzoek.
 
 
13-01-2013
Wisenten en wolven: wie is de baas?
In Polen worden wisenten (Europese bizons) bijgevoederd. De wolven kennen dit plekje ook. Wat gebeurt er als de wolven plots tevoorschijn komen? Ontdek het in deze video!
Info: https://www.facebook.com/#!/photo.php?v=320714271378671&set=o.445576845501573&type=2&theater
 
 
10-01-2013
Meer meldingen van Deense wolf
Icenews meldt dat er meer recente meldingen zijn van de wolf die eind 2012 op de foto werd gezet in Jutland.
 
 
09-01-2013
4 800 km zoeken naar een lief
Als een Europese wolf, zoals die in Denemarken onlangs, 850 kilometer loopt op zoek naar een geschikte partner, dan vinden wij dat - terecht - ver. In Amerika liep een wolf al 5 keer verder, op zoek naar een lief, maar onderweg nam hij wel steevast de verkeerde beslissingen. Zo liep hij onder meer steeds verder zuidwaarts naar Californië, een staat waar al haast een eeuw lang geen wolven meer voorkomen...
 
Wolven, ze hebben een hondenleven. Neem nu Journey, een grijze wolf uit de Amerikaanse staat Oregon. Die verliet iets meer dan een jaar geleden zijn roedel, op zoek naar een vrouwtje. Logisch gedrag, al blijven wolven dan meestal in een straal van 160 kilometer rond hun geboorteplek. Journey – officieel: Wolf OR7, naar zijn geboorteplaats – pakte het iets avontuurlijker aan: hij trok naar Californië, duizenden kilometers verderop.

Enig probleem: in Californië zijn geen wolven. De laatste werd er afgeknald in 1924 om het vee te beschermen. Dus zijn er ook geen vrouwtjes, en loopt Journey een beetje vruchteloos achter zijn jongeheer aan. 4.800 kilometer nu al, opgemeten door het gps'je in zijn nek.

Wolf op Twitter
Ook al vindt hij geen vrouwtje, populair is Journey wel. In Californië groeit hij stilaan uit tot het nieuwe staatssymbool. Hij heeft een Twitteraccount (@wolfOR7), een Facebookpagina én een website waar je hem op de voet kan volgen. ‘Het verbaast me hoeveel mensen weten waar hij zoal uithangt', zegt Richard Callas van het California Department of Fish and Wildlife. ‘Ze zijn meer op de hoogte van Journey dan van de wereldproblematiek.'

De enigen die niet echt wild worden van de wolf, zijn de Californische veeboeren. Die zouden hem maar wat graag onder de zoden stoppen, maar dat is niet meer zo simpel als in 1924. Wie Journey doodt, krijgt een boete van 100.000 dollar in de bus.

 
 
05-01-2013
Wolven rukken op naar Berlijn
In de voorsteden van Berlijn ploegen everzwijnen de wegbermen om op klaarlichte dag. Logisch dus dat binnenkort ook de Duitse wolven daar mogen verwacht worden.
 
De wolf, die sinds 2000 terug is in Duitsland, zal ook opduiken in de buitenwijken van de stad Berlijn. Dat voorspelt de wildedierendeskundige van de Duitse hoofdstad, Derk Ehlert, in de krant Tageszeitung.

De wolf was in de 19de eeuw in Duitsland uitgeroeid, maar 'immigreerde' rond de eeuwwisseling opnieuw vanuit Polen. Inmiddels wordt de populatie geschat op zo'n negentig dieren. Veel Duitsers zijn bang voor wolven. Maar volgens Ehlert is er geen enkel wetenschappelijk bewijs dat ooit in het wild levende wolven die geen last hebben van hondsdolheid, mensen hebben aangevallen. Wolven zijn eerder timide beesten.

Berlijn heeft een speciale telefoonlijn geopend voor de melding van wilde dieren in de bebouwde kom. Daar komen dagelijks 40 à 50 telefoontjes binnen. Er zijn ook al wolven gemeld, maar dat bleken steeds honden te zijn. Ook klagen burgers over wilde zwijnen die hun tuin omwoelen. Onlangs werd een vos gemeld die stond te wachten bij een bushalte en zou proberen de bus te nemen.

Bron:

De Morgen (http://www.demorgen.be/dm/nl/5381/Dieren/article/detail/1557922/2013/01/05/Wolven-rukken-op-naar-Berlijn.dhtml?utm_source=facebook&utm_medium=web#.UOq6mCrAsss.facebook)
 
 
02-01-2013
Wolven in de tuin

Het zal je maar overkomen. Je doet de kinderen een cameraval cadeau voor Kerst, je hangt de nachtcamera in de tuin, en 2 dagen later registreert die 2 wolven op je gazonnetje... Het overkwam eind 2012 een gezin in Duitsland!
 
 
02-01-2013
Deense wolf afkomstig uit oosten van Duitsland
De wolf die eind vorig jaar in het noorden van Denemarken dood werd aangetroffen, overleden aan een tumor, was afkomstig uit de Duitse regio Lausitz. Dat blijkt uit DNA-onderzoek. Het dier had er een tocht van minimaal 850 kilometer op zitten. Was hij niet naar het noorden maar naar het westen getrokken, dan had hij zowat elke stad in België of Nederland kunnen bereiken. De wolf passeerde moeiteloos snelwegen, waterwegen en druk bewoonde gebieden...
 
 
31-12-2012
Opnieuw een wolf in Denemarken!

Er is opnieuw een wolf gespot in Denemarken, deze keer in Ringkøbing in West-Jutland. De vorige wolf - de eerste op Deense bodem sinds 200 jaar - zat iets meer dan 100 km naar het noorden en werd later dood teruggevonden, overleden aan een tumor. Alice Durinck zag de nieuwe wolf vanuit haar keukenraam, stel je voor!
 
 
22-12-2012
Wolf in The Economist
Naar aanleiding van de wolvenwaarneming op de Veluwe in augustus 2011 verscheen op 22 december 2012 dit artikel in The Economist:
Info: http://www.economist.com/news/christmas/21568656-after-millennia-spent-exterminating-them-humanity-protecting-wolves-numbers-have-risen?frsc=dg%7Ca
 
 
14-12-2012
Wee de wolf die hondjes lust!
Nadat twee wolven in Finland al 7 honden hebben gedood, is een jachtvergunning afgegeven om de dieren te 'verdelgen'. De vergunning is maar geldig voor een beperkt gebied en voor twee weken. Het onderstaande artikel meldt verder nog dat in Finland momenteel 180 à 200 wolven leven en dat in 1882 voor het laatst een mens in Finland werd gedood door een wolf.
 
De Finse overheid heeft jachtvergunningen afgegeven voor het afschieten van 2 wolven die het voorzien hebben op honden in de omgeving van Juuka, Noord-Karelië, in Finland. Zij hebben al meerdere van deze huisdieren om het leven gebracht.
De wolven hebben in de omgeving van Juuka sinds oktober al 7 honden gedood, waarvan de laatste 2 - beide jachthonden - het afgelopen weekend. De wolven zijn nog jong en vinden het eenvoudiger om honden te doden dan bijvoorbeeld een eland. Mensen uit de omgeving worden gewaarschuwd goed op te letten, vooral als zij honden hebben.
De afgegeven jachtvergunningen zijn geldig in een beperkt gebied voor de duur van 2 weken.

Pieksämäki
In Hirvipohja, gemeente Pieksämäki, zwerft ook een wolf rond. Dit exemplaar heeft één hond gedood. De wolf is voorzien van een GPS-zender aan de hand waarvan zijn bewegingen worden gevolgd.
Gepoogd wordt het dier te bewegen zich naar een ander gebied te begeven, op dit moment wil men het dier nog niet doodschieten.
Wel worden omwonenden gewaarschuwd goed op te letten en vooral geen kinderen alleen te laten gaan, bijvoorbeeld op weg naar de schoolbus.
Op dit moment leven er in Finland naar schatting 180-200 wolven, waarvan circa 90-110 in Oost-Finland, en dan vooral in Kainuu, Noord-Karelië en Noord-Savo.
In 1882 werd voor het laatst in Finland een mens gedood door een aanval van een wolf.

 
 
 
10-12-2012
Duitse wolf sterft diep in Denemarken
Thy National Park zien en dan sterven... Het was vast niet de missie, maar wel het trieste lot van de eerste wolf op Deense bodem sinds 200 jaar. Het dier werd eerst opgemerkt en gefotografeerd door vogelaars. Later werd het dood aangetroffen in het noorden van Denemarken. Overleden door een natuurlijke oorzaak. DNA-onderzoek wijst nu uit dat het echt om een wolf ging. Vanuit Duitsland moet die minstens 600 km gelopen hebben! Was hij niet naar het noorden maar naar het zuidwesten getrokken, dan had hij grote delen van Nederland en België kunnen bereiken! Brussel ligt op exact dezelfde afstand als Thy! Bekijk hier hoe de wolf volgens Google had kunnen lopen van de Duitse regio Lausitz naar Thy National Park, natuurlijk puur fictief...
Info: http://goo.gl/maps/mRCWS
 
 
29-11-2012
Duitse wolf trapt in fotoval
Het is al een tijdje bekend dat er een nieuw wolvenroedel leeft in het Hohwald in Sachsen. Deze wolf trapte in de fotoval!
 

Copyright © 2012 Landschap VZW - Site by Bart Heirweg