Wolven & vee

 

Waar wolven leven, worden dieren gedood. En hoewel wolven een voorkeur voor wilde hoefdieren hebben, wordt soms ook vee, en dan vooral schaap en geit, gegeten. Maar ook lama's, alpaca's, gehouden damherten, pony's, veulens, kalveren, vaarzen en zieke of gekwetste runderen en paarden staan op het menu van de wolf.

Er zijn echter diverse maatregelen om ons vee tegen wolven te beschermen, waardoor predatie sterk beperkt en zelfs volledig voorkomen kan worden. Het zijn dan ook vooral slecht beschermde dieren die door wolven gepakt worden.

Belangrijk is het besef dat een middelhoog hekwerk, een beek of sloot, of de nabijheid van een woning voor een wolf geen enkele belemmering vormt. Om ons vee te beschermen, is meer nodig!

Vee kan ‘s nachts op stal gezet worden. Efficiënt omdat wolven voornamelijk in de nacht en schemering jagen.

Een goed alternatief is het plaatsen van een schrikdraadraster om wolven tegen te houden. De onderste draad moet wel voldoende dicht bij de grond zitten, zodat wolven er niet onderdoor kunnen kruipen. Voor een gedetailleerde uiteenzetting over schrikdraadoplossingen verwijzen we naar de pagina over wolfwerende omheiningen: www.welkomwolf.be/schrikdraad.

Kuddebeschermingshonden, niet te verwarren met herdershonden, kunnen een efficiënte tweede barrière vormen en extra zekerheid bieden.

Deze speciale hondenrassen zijn opgegroeid tussen de schapen en beschouwen hen als soortgenoten. Roofdieren worden door deze honden consequent weggejaagd. Een combinatie van maatregelen biedt uiteraard de beste bescherming.

Mocht er onverhoopt toch vee gedood worden, dan is het zaak zo snel mogelijk de kadavers op te ruimen. Zo leren wolven dat het doden van vee in tegenstelling tot wild slechts enkele snelle happen voedsel oplevert. Aan de andere kant is het natuurlijk ook belangrijk dat wolven hun natuurlijke prooi wél helemaal kunnen opeten en dat prooiresten dus ongemoeid gelaten worden in de natuurgebieden waarin ze leven.

In de Oost-Duitse regio Lausitz, waar de meeste Duitse wolven leven, werd tien jaar lang onderzoek gedaan naar het 'streekmenu' van de wolf. Huisdieren en vee komen nauwelijks op het lijstje voor (minder dan 1%); de wolven geven de voorkeur aan natuurlijke prooien.

Het menu van wolven in de Oost-Duitse regio Lausitz:

  • 53 % ree (Reh)
  • 21 % edelhert (Rothirsch)
  • 18 % everzwijn (Wildschwein)
  • 4 % haas en konijn (Hasenartige)
  • 2 % damhert (Damhirsch)
  • 1 % kleinvee (Haustiere)
  • 1 % moeflonschaap (Mufflon)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een wolf heeft 3 tot 4 kilogram vlees, merg en ingewanden per dag nodig, maar hij kan ook 10 kilogram voedsel in één keer eten en daar dagenlang van leven.

Copyright © 2012 Landschap VZW - Site by Bart Heirweg